« Tagasi

Otsime pearaamatupidajat

Põlva Vallavalitsus ootab finantsosakonda tööle PEARAAMATUPIDAJAT

Peamised tööülesanded
- vallavalitsuse ja hallatavate asutuste raamatupidamise ja aruandluse korraldamine;
- valla hallatavate asutuste nõustamine ja juhendamine;
- sihtfinantseerimiste ja laenude arvestus;
- saldo- ja makseandmike esitamine;
- maksude arvestus ja deklaratsioone koostamine;
- suhtlus audiitoriga, revisjonikomisjoniga, Riigi Tugiteenuste Keskusega, Maksu-ja Tolliametiga;
- konsolideeritud majandusaasta aruande koostamine.

Nõuded kandidaadile
- erialane kõrgharidus;
- oskus rakendada valdkonda reguleerivaid õigusakte;
- infotehnoloogiavahendite kasutamise oskus;
- algatusvõime ja tahe ellu viia muudatusi;
- eesti keele valdamine kõrgtasemel;
- hea suhtlemis- ja eneseväljendusoskus nii kõnes kui kirjas.

Kasuks tuleb
- eelnev töökogemus avalikus sektoris;
- raamatupidamistarkvara PMen tundmine;
- dokumendihaldussüsteemi Delta tundmine.

Omalt poolt pakume
- huvitavat ning väljakutseid pakkuvat tähtajatut töösuhet;
- paindlikku töökorraldust (sh kaugtöö);
- valdkonna spetsialistidest koosnevat 8-liikmelist tiimi;
- võimalust saada osa ühistest koolitustest, projektidest ja üritustest;
- vajadusel isikliku sõiduauto kasutamise hüvitist;
- põhipuhkust 35 kalendripäeva, 3 tasustatud tervisepäeva aastas.

Kandideerimiseks palume saata elulookirjeldus (CV), motivatsioonikiri koos palgasooviga ja haridust tõendavate dokumentide koopiad hiljemalt 07.06.2024 digitaalselt allkirjastatuna elektronposti aadressile info@polva.ee.

Täiendav info: Merle Sulaoja, tel 5919 7930, merle.sulaoja@polva.ee