« Tagasi

Päästeameti soovitused külmaperioodiks

Viimase kahe päevaga on Lõuna päästekeskuse päästjad ja inspektorid kontrollinud 272 kasutuseta seisvat hoonet. Elanikke nendest ei leitud, kuid palju oli hooneid, mille sissepääsud lahtised ning kus näha seal pelgupaika otsinud inimeste jälgi. Info nende kohta edastatakse jooksvalt omavalitustele ja hoone omanikele, kellelt nõutakse hoonete sissepääsude sulgemist, et sinna ei satuks võõrad tuld tegema. Kui leitakse külma kätte jäänud inimesi, siis teevad päästjad koostööd kohalike omavalitsuste, kiirabi ja politseiga, et nad hädavajalikku abi saaksid.

Kahe päeva jooksul on päästjad ja vabatahtlikud teinud 211 kodunõustamist, et koos elanikega avastada tulekahju tekkeohte ning need võimaluste piires kõrvaldada. Sageli pole koduomanikel ette näidata kutselise korstnapühkija töid tõendavaid dokumente. 60 kodus on tulnud paigaldada puuduv suitsuandur, seal hulgas mõnel puhul tühjenev patarei. Mitmes kodus leiti katkiseid kütteseadmeid ja ohtlikke elektrijuhtmeid või -paigaldisi, mille edasisel kasutamisel tuleb arvestada tulekahju tekkimise riskidega (vaata pilte manuses).

Päästeameti soovitused külmaperioodiks:

Hoidu ülekütmisest ja ära sulge siibrit liiga vara
Kütmisel soovitame järgida põhimõtet - korraga vähem, aga sagedamini. Ahju, pliidi ja kamina läheduses ei tohi olla mööblit, vaipu, küttepuid, pappkarpe ja muid kergesti süttivaid esemeid. Hoolega peab jälgima, et siibrit ei suletaks liiga vara.

Ära koorma elektrisüsteeme, ära kata puhureid ja elektriradiaatoreid
Kui lisasoojuse saamiseks on vaja kasutada elektrilisi radiaatoreid või soojapuhureid, tuleb seda teha mõistlikult, et elektrisüsteemi mitte üle koormata. Selleks ei tohi mitut voolutarbijat korraga ühte pistikusse ühendada. Soojapuhureid ja radiaatoreid ei tohi riideesemetega kinni katta

Hoidu lahtise tule kasutamisest torude sulatamisel
Korralikult soojustamata torude jäätumine on sage probleem külmade ilmade saabumisel. Torustike külmumise vältimiseks tuleb torustikud katta lisaisolatsiooniga. Mingil juhul ei tohi jäätunud torusid sulatada lahtise tulega, näiteks leeklambiga. Jäätunud torude sulatamiseks soovitame kasutada soojakaableid või järelevalve all olevat soojapuhurit. Ka puhurid, aga eriti kuumapüstolid võivad kuumutada seinu määrani, et see süttib.

Kontrolli suitsuanduri korrasolekut
Elusid päästab ainult  töökorras suitsuandur! Testi, kas sinu kodus olev suitsuandur töötab. Vajadusel vaheta patarei ja pühi andurilt tolm.

Märka nõrgemat
Aita vajadusel üksi elavaid sugulasi ja naabreid, et ka nende kodu oleks soe, kuid tuleohutu.