« Tagasi

Põlva linna ja Rosma küla vahelise kergliiklustee eskiisi tutvustus

Roadplan OÜ koostab Transpordiameti tellimusel põhiprojekti Põlva linna ja Rosma küla vahelisele Põlva ringtee lõigule kergliiklustee rajamiseks. 
Projekteerimistingimused kergliiklustee ehitusprojekti koostamiseks on antud Transpordiameti 01.07.2022 korraldusega nr 1.1-3/22/530.
 
Transpordiamet annab teada, et valminud on kergliiklustee esmane eskiis, mille tutvustus toimub 11.01.2023. a algusega kell 17.30 Rosma koolis aadressil Värska mnt 4 Rosma küla.
 
Palume soovist eskiisi tutvustusel osaleda, teavitada hiljemalt 10.01.2023 e-posti aadressil anni.luht@transpordiamet.ee või telefonil +372 509 0807.
Juhime tähelepanu, et kohtumist ei protokollita ega salvestata.
 
Eskiisiga on eelnevalt võimalik tutvuda lingil: https://pilv.mkm.ee/s/KvQ5c1M6IE3xcyn
 
Lisainfo:
Anni Luht
projektijuht
Anni.Luht@transpordiamet.ee
 
Foto Juhan Voolaid