« Tagasi

Valimised ja kool: põhimõtted, kuidas tagada haridusasutuse neutraalsus valimiste ajal

Haridusasutustele mõeldud valimiste hea tava hõlmab põhimõtteid, kuidas saab koolis valimistest rääkida ausalt ja vabalt, kuid poliitiliselt erapooletuks jäädes. Dokumendi põhifookuses on haridusasutused, kuid soovitame nendest põhimõtetest lähtuda ka noorsootööasutustel ja noorteühendustel, kes valimiste eel sarnaseid tegevusi ellu viivad.

 „Valimised ja kool: põhimõtted, kuidas tagada haridusasutuse neutraalsus valimiste ajal" Haridus- ja teadusministeeriumi kodulehel