« Tagasi

Vallavalitsuse 04.06.2024 istungil

Reservfondist vahendite eraldamine
Reservfondist eraldatakse 6349,37 eurot MTÜ-le Rosma Haridusselts omaosaluse katteks Rosma külas Tiigioru tee 1 asuva lasteaiahoone katuse vahetuseks.

Riigihangete tulemuste kinnitamine
Riigihankele „Põlva linnas Kesk ja Jaama tänavate teekatte taastusremont" tuli kuus pakkumust, edukaks tunnistati RoadWest OÜ esitatud pakkumus maksumusega 94 200 eurot ilma käibemaksuta (114 924 eurot koos käibemaksuga). Tööd teostatakse juulikuus.

Riigihankele „Lepatriinu lasteaia mänguväljaku rajamine" tuli neli pakkumust, millest edukaks tunnistati Falador OÜ pakkumus kui kõige madalama hinnaga pakkumus, maksumusega 13 804 eurot ilma käibemaksuta (16 840,88 eurot koos käibemaksuga). Riigihanke eesmärk oli leida vana mängulinnaku likvideerimiseks ja uue mängulinnaku paigaldamiseks tööde teostaja.

Riigihanke „Põlva valla lasteaedade madalseiklusrajad" tuli kaks pakkumust, millest edukakas tunnistati Falador OÜ (14747429) pakkumus kui kõige madalama hinnaga pakkumus, maksumusega 8475,00 eurot ilma käibemaksuta (10339,5 eurot koos käibemaksuga).

Riigihanke eesmärk oli leida kahele lasteaiale madalseiklusraja paigaldaja. Madalseiklusrajad tulevad Põlva Lepatriinu maja  ja Vastse-Kuustesse Kaari maja juurde.

Kiideti heaks Põlva valla 2023. aasta majandusaasta aruanne.

Teate koostas:
Annely Eesmaa
avalike suhete spetsialist
Põlva Vallavalitsus