« Tagasi

Vallavalitsuse 10.01.2023 istungil

Reservfondist raha eraldamine
Reservfondist eraldati MTÜ Põlvamaa Tsõõrimajanduse toiduringluskapi projekti toetuseks 1500 eurot.

Riigihanke tulemuste kinnitamine
Riigihankele „Põlva Lasketurismikeskuse sokli soojustamine ja sademevee ärajuhtimine" esitati 6 pakkumust. Edukaks tunnistati Santeks Masinad OÜ pakkumus maksumusega 153 013,30 eurot ilma käibemaksuta (183 615,96 eurot koos käibemaksuga).

Projekteerimistingimuste andmisest keeldumine
Keelduti projekteerimistingimuste andmisest elamu püstitamiseks Tilsi külas Mustika katastriüksusele. Taotlus ei vasta üldplaneeringus esitatud tingimustele.

Koosseisu kinnitamine
Kinnitati Põlva Haldusteenistuse personali koosseis.

Teate koostas:
Alina Poduškina
meediaspetsialist
Põlva Vallavalitsus