« Tagasi

Vallavalitsuse 11.06.2024 istungil

Põhikooli kiitusega lõpetajate premeerimine
Traditsiooniliselt premeerib Põlva vallavalitsus põhikooli kiitusega lõpetajaid. 2024. aastal lõpetavad põhikooli kiitusega kümme õpilast - kuus õpilast Põlva Koolis, üks õpilane Mooste Mõisakoolis, üks õpilane Vastse-Kuuste Koolis ja kaks õpilast Tilsi Põhikoolis. Põhikooli kiitusega lõpetajat premeerib vallavalitsus 150 euroga.

Katastriüksuse jagamine
Nõustuti Vanakülas Semmi katastriüksuse (katastritunnus 62101:001:0243, pindala 27 866 m², sihtotstarve elamumaa) jagamisega järgmiselt: Semmi (katastriüksuse id 9451), sihtotstarve elamumaa ja Kiilu, katastriüksuse id 9449, sihtotstarve elamumaa.

Nõustuti Vastse-Kuuste alevikus Kõrgemäe katastriüksuse (katastritunnus 87201:003:0004, pindala 52 009 m², sihtotstarve maatulundusmaa) jagamisega järgmiselt: Kõrgemäe (katastriüksuse id 6947), sihtotstarve maatulundusmaa ja Kure (katastriüksuse id 6950), sihtotstarve maatulundusmaa.

Sundvalduse seadmine
Seatakse sundvaldus Elektrilevi OÜ kasuks korteriomandis olevale katastriüksusele Põlva linnas Pihlaka tn 4 asuvale maa-alale (katastritunnus 62001:004:0405) maakaabelliini ja jaotuskilbi paigaldamiseks.

Nõusoleku andmine halduslepingu sõlmimiseks
Põlva linnas Jaama tn 59a katastriüksuse detailplaneeringust huvitatud isikuga sõlmitakse haldusleping detailplaneeringu elluviimiseks vajaliku mahasõidu, jalakäijatele ja jalgratturitele mõeldud juurdepääsu ning nendega funktsionaalselt seotud rajatiste projekteerimiseks, väljaehitamiseks ning kulude kandmiseks.

Riigihanke tulemuste kinnitamine
Riigihankele "Haavassaare tee tolmuvaba katte ehitus" tuli kolm pakkumust edukaks pakkumuseks Verston OÜ kui kõige madalama hinnaga pakkumus, maksumusega 27 229,35  eurot ilma käibemaksuta (33 219,81 eurot koos käibemaksuga). Riigihanke eesmärk oli leida Kiidjärve külas Haavassaare teele tolmuvaba katte ehitaja.

Reservfondist eraldamine
Reservfondist eraldatakse 13 855,54 eurot Suurküla Suuremaja korteriühistule trombi poolt lõhutud elamu katuse ehitustööde osaliseks finantseerimiseks.

 

Teate koostas:
Annely Eesmaa
avalike suhete spetsialist
Põlva Vallavalitsus