« Tagasi

Vallavalitsuse 13.10.2021 istungilt

Hüvitise maksimaalmäärad
Kehtestati puudega inimese eluruumi kohandamise kulu hüvitise maksimaalmäärad.

Piirmäärad toimetulekutoetuse määramisel
Seoses hindade ja elukalliduse tõusuga muudetakse alates 01.11.2021 eluruumi alaliste kulude piirmäärasid. 

Nõustumine maa riigi omandisse jätmisega
Nõustuti Vanamõisa külas asuva Villemi katastriüksuse, katastritunnus 11701:002:0466, sihtotstarbega maatulundusmaa, riigi omandisse jätmisega. 

Riigihanke tulemuste kinnitamine
Riigihankele „Põlva paisjärve rannaala korrastustööd" tuli tähtaegselt kaks pakkumust.  Edukaks tunnistati AS TREV-2 Grupp pakkumus kui kõige madalama hinnaga pakkumus, maksumusega 21 897,20 eurot ilma km-ta (26 276,64 eurot koos km-ga). Hanke eesmärk on korrastada ja laiendada Põlva paisjärve supelranna osa, puhastada veetaimestikust ja settest ning täita suplusala liivaga.

Kasutusloa andmisest keeldumine
Keelduti kasutusloa andmisest Rosma külas püstitatud üksikelamule põhjusel, et Päästeamet ei kooskõlastanud kasutusloa taotluse eelnõud.

 

Teate koostas:
Annely Eesmaa
avalike suhete spetsialist
Põlva Vallavalitsus
799 9494; 516 0435
annely.eesmaa@polva.ee