« Tagasi

Vallavalitsuse 23.05.2023 istungil

Tegevusloa andmine
Anti tegevusluba MTÜ-le Võimlemisklubi "Rütmika" noorte projektlaagri korraldamiseks Põlva Spordikoolis ja Põlva Koolis ajavahemikul 14.–20.06.2023.

Põlva Keskraamatukogu lahtiolekuaegade kinnitamine
Kinnitati Põlva Keskraamatukogu ja selle haruraamatukogude lahtiolekuajad perioodil 01.06.2023–31.08.2023.

Katastriüksuse jagamine ja sihtotstarvete määramine
Nõustuti Pragi külas Sellioru katastriüksuse (pindala 2,73 ha, sihtotstarve maatulundusmaa) jagamisega järgmiselt: Sellioru, sihtotstarve elamumaa, Madeoru, sihtotstarve maatulundusmaa.

Nõustuti Karilatsi külas Piiri katastriüksuse (pindala 8,34 ha, sihtotstarve maatulundusmaa) jagamisega järgmiselt: Piiri, sihtotstarve elamumaa, Piiripõllu, sihtotstarve maatulundusmaa.

Majandusaasta aruande kinnitamine
Kinnitati Aktsiaseltsi Põlva Soojus 2022. aasta majandusaasta aruanne.

Reservfondist raha eraldamine
Reservfondist eraldatakse eelarveliste vahendite ja soodsaima hinnapakkumuse vahe 44 828,4 eurot Lepatriinu lasteaia rekonstrueerimistöödeks.

Riigihanke tulemuste kinnitamine
Riigihankele "Põlva lasteaed Lepatriinu osaline rekonstrueerimine" esitati kuus pakkumust. Edukaks tunnistati Kamo Ehitus OÜ esitatud pakkumus maksumusega 1 262 823,67 eurot ilma käibemaksuta (1 515 388,40 eurot koos käibemaksuga).

Teate koostas 
Alian Poduškina
meediaspetsialist
Põlva Vallavalitsus