« Tagasi

Vallavalitsuse 28.05.2024 istungil

Katastriüksuste jagamine
Nõustuti Voorekülas Kansi katastriüksuse (katastritunnus 87201:002:0100, pindala 270 888,0 m², sihtotstarve maatulundusmaa) jagamisega järgmiselt:
-Kansi (katastriüksuse perspektiivne katastritunnus 62201:001:2094), sihtotstarve elamumaa;
-Kansinurme (katastriüksuse perspektiivne katastritunnus 62201:001:2095), sihtotstarve maatulundusmaa;
-Vinni-Konsi-Pärli tee L3 (katastriüksuse perspektiivne katastritunnus 62201:001:2096), sihtotstarve transpordimaa;
-Kansisalu (katastriüksuse perspektiivne katastritunnus 62201:001:2097) sihtotstarve maatulundusmaa;
-Kansimetsa (katastriüksuse perspektiivne katastritunnus 62201:001:2098) sihtotstarve maatulundusmaa;
-Kansipõllu. (katastriüksuse perspektiivne katastritunnus 62201:001:2099) sihtotstarve maatulundusmaa.

Nõustuti Lahe külas Haavisto katastriüksuse (katastritunnus 38501:003:0158, pindala 70155,0 m², sihtotstarve maatulundusmaa) jagamisega järgmiselt:
-Haavisto (katastriüksuse id 6376), sihtotstarve elamumaa;
-Haavistopõllu (katastriüksuse id 6375), sihtotstarve maatulundusmaa.

Nõusoleku andmine halduslepingu sõlmimiseks
Sõlmitakse haldusleping huvitatud isikuga selle kohta, et Põlva linnas Oru tn 17 ja 19 katastriüksuste detailplaneeringukohase avalikuks kasutamiseks ette nähtud tee ja sellega seonduvate rajatiste, haljastuse, välisvalgustuse ning tehnorajatiste, kui ka muude planeeringulahenduse elluviimiseks otseselt vajalike ning sellega funktsionaalselt seotud rajatiste projekteerimise ja väljaehitamise korraldab ning kulud kannab detailplaneeringust huvitatud isik.

Reservfondist raha eraldamine
Reservfondist eraldatakse 500 eurot toetust jõutõstmise maailmameistrivõistlustel osalemiseks.
Reservfondist eraldatakse 4822,66 eurot Laheda Sotsiaalkeskuse Vana-Koiola hoone juures septikuid teenindavatele mehhanismidele juurdepääsutee rajamiseks ja 1280,69 eurot lasteaia Mesimumm katusekatte paranduseks.
Reservfondist eraldatakse ka 5000 eurot ja tunnustatakse sellega käsipallivõistkonda Põlva Serviti Eesti meeste käsipalli meistritiitli võitmise eest.

Korterelamutele rekonstrueerimistoetuse andmine
2024. aasta taotlusvooru tulemusena eraldatakse 12le korteriühistule korterelamute ümberehitamise toetust kogusummas 42 648.31 eurot.

Kinnitati aktsiaseltsi Põlva Soojus 2023. aasta majandusaasta aruanne.

 

Teate koostas:
Annely Eesmaa
avalike suhete spetsialist
Põlva  Vallavalitsus