« Tagasi

Vallavolikogu 21.12.2022 istungil

Võeti vastu Põlva valla 2022. aasta kolmas lisaeelarve
Põhitegevuse tulude eelarve suureneb kokku 846 040,85 eurot. Põhitegevuse kulude eelarve suureneb 896 369,85 eurot. Investeerimistegevuse kulud vähenevad 50 329 eurot.

Esimesel lugemisel oli Põlva valla 2023. aasta eelarve

Põlva Vallavalitsuse palgajuhendi muutmine
Muudeti palgagruppide põhipalga  miinimum- ja maksimummäärasid, et oleks võimalik maksta spetsialistidele konkurentsivõimelist palka.

Haridusvõrgu ümberkorraldamine
Alustatakse Põlva valla haridusvõrgu ümberkorraldamise ettevalmistusega.

Põlva Vallavolikogu sotsiaalkomisjoni esimehe ja aseesimehe valimine
Põlva vallavolikogu sotsiaalkomisjoni esimeheks valiti Anne Nook ja aseesimeheks Rein Käsk.

Kehtestati koolieelse lasteasutuse ja huvikooli töötajate töötasu alammäärad
Koolieelse lasteasutuse, Põlva Muusikakooli ja Põlva Kunstikooli õpetaja töötasu alammäär on 90% Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud üldhariduskooli õpetaja töötasu alammäärast ning magistrikraadiga või sellele vastava kvalifikatsiooniga töötajal 100% üldhariduskooli õpetaja töötasu alammäärast.

Põlva Spordikooli treeneri töötasu alammäär on 5. kutsetase treeneril vähemalt 1400 eurot; 6. kutsetase vanemtreeneril 90% üldhariduskooli õpetaja töötasu alammäärast; 6. kutsetase erialalase magistrikraadiga vanemtreeneril ja 7. kutsetase meistertreeneril 100% üldhariduskooli õpetaja töötasu alammäärast.

Vallavara võõrandamine
Otsustati võõrandada Põlva vallale kuuluvast katastriüksusest, aadressil Mooste Lasteaia tee 12a, ligikaudu 3700 m2 (täpne maa suurus selgub katastriüksuse jagamisel) maad Mittetulundusühingule Vanaajamaja, hinnaga 1.2 eurot/m2.

Ülevaate Põlva valla üldplaneeringu menetluse hetkeseisust andis Tiia Zuppur.

Järgmine volikogu istung toimub 26.jaanuaril 2023.

Teate koostas:
Alina Poduškina
Meediaspetsialist
Põlva Vallavalitsus