Põlva linnas asuva Energia tn 16 katastriüksuse detailplaneeringu avalik arutelu

Põlva Vallavalitsus annab teada, et Põlva linnas asuva Energia tn 16 katastriüksuse ja lähiala detailplaneeringu avalik arutelu toimub 1. märtsil 2019 kell 14.00 Põlva Kultuuri- ja Huvikeskuse salongis.