« Tagasi

Algab kaasava eelarve ettepanekute kogumine

Kaasava eelarve logo. Fotol on sinist ja rohelist värvi käed.Põlva vald rakendab alates käesolevast aastast kaasavat eelarvet. Kasava eelarve menetluses otsustavad Põlva valla elanikud, kuidas kasutatakse valla elu edendamiseks 2019. aastal Põlva valla eelarves ette nähtud 50 000 eurot. Valla elanikud saavad esitada nii ettepanekuid kaasava eelarve menetlusse kui ka osaleda hääletamisel parimate ettepanekute väljaselgitamisel. Kaasavasse eelarvesse oodatakse ettepanekuid avalikult kasutatava objekti rajamiseks või parendamiseks. Elluviidav idee ei tohi tekitada ebamõistlikke kulusid omavalitsuse järgnevate aastate eelarvetele. Kaasava eelarve objektiks ei ole Põlva valla hallatavate asutuste, valla enamusosalusega äriühingute ja valla poolt asutatud sihtasutustega seotud investeerimisettepanekud.

2019. aastal saab kaasava eelarve ettepanekud esitada vallavalitsusele 1.–15. aprillini.

Ettepanek peab sisaldama:

  1. esitaja nime, kontakttelefoni või e-posti aadressi, postiaadressi;
  2. nimetust (lühike fraas, mis nimetab ettepaneku sisu);
  3. idee kirjeldust, planeeritavat asukohta, eesmärki ja olulisust (lühike kirjeldus, millisele Põlva valla vajadusele ettepanek vastab, millise probleemi lahendab või millise uue võimaluse avab; mis on ettepaneku eesmärk; miks on ettepaneku teostamine Põlva valla eelarvest vajalik ja oluline);
  4. sihtrühma (lühike kirjeldus, kes saavad probleemi lahendamisest või uue võimaluse avanemisest otsest kasu; nimetada hinnanguliselt sihtrühma suurus, vanus jm olulised tunnused);
  5. ettepaneku hinnangulist maksumust;
  6. muud olulist infot, ideed iseloomustavat materjali (eskiis, joonis, foto, kirjeldust sellest, mida oleks idee hindajail lisaks oluline teada).

Ettepanek tuleb esitada kas digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressile info@polva.ee või paberkandjal allkirjastatuna aadressile Kesk 15, 63308 Põlva.

Lisainfo: arenduse peaspetsialist Kaire Kalk, kaire.kalk@polva.ee, tel 799 9344.