Ehitistele teenindamiseks vajaliku maa määramine Määrati Põlva vallas Himmaste külas Lao tee 1 ehitistele teenindusmaa suurusega 8261 m² vastavalt maakatastris registreeritud...

Vallavalitsuse 25.11.2020 istungil

Ehitistele teenindamiseks vajaliku maa määramine Määrati Põlva vallas Himmaste külas Lao tee 1 ehitistele teenindusmaa suurusega 8261 m² vastavalt maakatastris registreeritud...

Põlva Valla Hooldekodus kehtib tänasest, 25. novembrist kuni 9. detsembrini 2020 külastuskeeld.

Põlva Valla Hooldekodus kehtib tänasest külastuskeeld

Põlva Valla Hooldekodus kehtib tänasest, 25. novembrist kuni 9. detsembrini 2020 külastuskeeld.

Keskkonnainvesteeringute Keskus ja Põlva Vallavalitsus on sõlminud lepingu, mis võimaldab valla kodanikel tasuta ära anda lisakoguse eterniiti. Registreerimine algab 25. novembrist ja...

Eterniidi kogumise lisaregistreerimine

Keskkonnainvesteeringute Keskus ja Põlva Vallavalitsus on sõlminud lepingu, mis võimaldab valla kodanikel tasuta ära anda lisakoguse eterniiti. Registreerimine algab 25. novembrist ja...

Riigihangete registris on avaldatud järgmised hanked: Põlva valla tänavavalgustuse ümberehitamine , viitenumber 228452. Pakkumuse esitamise tähtaeg 08.12.2020 kell 11.00. ...

Hanketeated

Riigihangete registris on avaldatud järgmised hanked: Põlva valla tänavavalgustuse ümberehitamine , viitenumber 228452. Pakkumuse esitamise tähtaeg 08.12.2020 kell 11.00. ...

Valitsus kiitis e-istungil heaks reedel kokkulepitud täiendavad koroonaviiruse SARS-Cov-2 leviku vastased piirangud, et kaitsta Eesti inimeste tervist ja elu ning vältida meditsiinisüsteemi...

Valitsus kiitis heaks koroonaviiruse leviku vastased piirangud

Valitsus kiitis e-istungil heaks reedel kokkulepitud täiendavad koroonaviiruse SARS-Cov-2 leviku vastased piirangud, et kaitsta Eesti inimeste tervist ja elu ning vältida meditsiinisüsteemi...

Jäätmetekke vähendamise nädalal pööratakse kõikjal Euroopas tähelepanu nähtamatutele jäätmetele, mille tekkimist tarbijad sageli ei teadvusta. Keskkonnaamet kutsub osalema...

Käimas on jäätmetekke vähendamise nädal

Jäätmetekke vähendamise nädalal pööratakse kõikjal Euroopas tähelepanu nähtamatutele jäätmetele, mille tekkimist tarbijad sageli ei teadvusta. Keskkonnaamet kutsub osalema...

Põlva Vallavolikogu istung toimub neljapäeval, 26. novembril 2020 algusega kell 14.00 Põlva Kultuuri- ja Huvikeskuse tantsusaalis. Istungi päevakord ja eelnõud

Vallavolikogu istung 26.11.2020

Põlva Vallavolikogu istung toimub neljapäeval, 26. novembril 2020 algusega kell 14.00 Põlva Kultuuri- ja Huvikeskuse tantsusaalis. Istungi päevakord ja eelnõud

Põlva Vallavalitsus korraldab Põlva Vallavalitsuse  01.02.2019 määruse nr 2 " Hankekord " alusel alla riigihanke piirmäära jääva hanke "Põlva linna, lähiala ja probleemsete kohtade...

Hanketeade

Põlva Vallavalitsus korraldab Põlva Vallavalitsuse  01.02.2019 määruse nr 2 " Hankekord " alusel alla riigihanke piirmäära jääva hanke "Põlva linna, lähiala ja probleemsete kohtade...

Vastavalt kohanimeseaduse § 6 lõikele 8 ja Põlva Vallavolikogu 19.04.2018 määrusele nr 32 "Põlva valla kohanimede määramise kord", avalikustab Põlva Vallavalitsus otsuse eelnõu "Kohanime...

Kohanime määramine Põlva linnas

Vastavalt kohanimeseaduse § 6 lõikele 8 ja Põlva Vallavolikogu 19.04.2018 määrusele nr 32 "Põlva valla kohanimede määramise kord", avalikustab Põlva Vallavalitsus otsuse eelnõu "Kohanime...

Vallavalitsus ootab 15. detsembriks kandidaate 2020. aasta Põlva valla aukodaniku, „Aasta tegu", „Aasta vabatahtliku" ja kultuuripreemia tunnustustele. Ettepanekud tuleb saata Põlva...

Põlva Vallavalitsus ootab tunnustuste kandidaate 15. detsembriks

Vallavalitsus ootab 15. detsembriks kandidaate 2020. aasta Põlva valla aukodaniku, „Aasta tegu", „Aasta vabatahtliku" ja kultuuripreemia tunnustustele. Ettepanekud tuleb saata Põlva...

AS Põlva Vesi annab teada, et esmaspäeval,  23 . 11. 2020  toimub seoses töödega veetorustikul ajavahemikus kella  09:00 kuni 1 3 :00  veekatkestus järgmistel...

Veekatkestus Põlva linnas esmaspäeval, 23. novembril

AS Põlva Vesi annab teada, et esmaspäeval,  23 . 11. 2020  toimub seoses töödega veetorustikul ajavahemikus kella  09:00 kuni 1 3 :00  veekatkestus järgmistel...

Põlva Vallavalitsus annab teada, et seoses koroonaviiruse laialdase levikuga on 26. novembriks planeeritud Põlva Kooli Lina 21 õppehoone infokoosolek edasi lükatud. Koosoleku toimumise uus aeg...

Lina 21 infokoosolek lükatakse edasi

Põlva Vallavalitsus annab teada, et seoses koroonaviiruse laialdase levikuga on 26. novembriks planeeritud Põlva Kooli Lina 21 õppehoone infokoosolek edasi lükatud. Koosoleku toimumise uus aeg...

Põlva Vallavalitsus teatab, et võttis vastu ja suunas avalikule väljapanekule Põlva linnas perspektiivse Kaasiku tn 9 maaüksuse detailplaneeringu. Planeeringuala suurus on 6086 m 2 ja see...

Põlva linnas perspektiivse Kaasiku tn 9 maaüksuse detailplaneeringu avalik väljapanek

Põlva Vallavalitsus teatab, et võttis vastu ja suunas avalikule väljapanekule Põlva linnas perspektiivse Kaasiku tn 9 maaüksuse detailplaneeringu. Planeeringuala suurus on 6086 m 2 ja see...

November on lapse õiguste kuu, mille seekordseks juhtmõtteks on "Mitte ainult lastele, vaid ka koos lastega".   Selle kuu mitmekülgne  kava  sisaldab endas muuhulgas...

November on lapse õiguste kuu

November on lapse õiguste kuu, mille seekordseks juhtmõtteks on "Mitte ainult lastele, vaid ka koos lastega".   Selle kuu mitmekülgne  kava  sisaldab endas muuhulgas...

Katastriüksuse jagamine Nõustuti Vastse-Kuuste alevikus katastriüksuse Pargi tn 17 (katastritunnus 62201:001:0134, pindala 4042 m², sihtotstarve ärimaa 100%) jagamisega järgmiselt: Pargi tn...

Vallavalitsuse 18.11.2020 istungil

Katastriüksuse jagamine Nõustuti Vastse-Kuuste alevikus katastriüksuse Pargi tn 17 (katastritunnus 62201:001:0134, pindala 4042 m², sihtotstarve ärimaa 100%) jagamisega järgmiselt: Pargi tn...

Põlva Vallavalitsus teatab, et võttis vastu ja suunas avalikule väljapanekule Põlva linnas Kaasiku tn 3 katastriüksuse ja lähiala detailplaneeringu. Planeeringu eesmärgiks on muuta olemasolev...

Põlva linnas Kaasiku tn 3 katastriüksuse ja lähiala detailplaneeringu avalik väljapanek

Põlva Vallavalitsus teatab, et võttis vastu ja suunas avalikule väljapanekule Põlva linnas Kaasiku tn 3 katastriüksuse ja lähiala detailplaneeringu. Planeeringu eesmärgiks on muuta olemasolev...

Põlva Vallavalitsus võõrandab kirjaliku enampakkumise korras: sõiduauto RENAULT KANGOO registreerimismärgiga 302MGD, alghinnaga 300 eurot, tagatisraha 100 eurot; sõiduauto OPEL...

Põlva Vallavalitsus korraldab kirjaliku enampakkumise sõiduautode võõrandamiseks

Põlva Vallavalitsus võõrandab kirjaliku enampakkumise korras: sõiduauto RENAULT KANGOO registreerimismärgiga 302MGD, alghinnaga 300 eurot, tagatisraha 100 eurot; sõiduauto OPEL...

Seoses kaugkütte peatorustiku avariitöödega Põlva linnas Nurme tänaval toimub soojusenergia katkestus alates Käisi tänavast Lina piirkonnani kuni kella 23.00-ni. Info mob. 506 7295 Mati...

Teade soojusenergia katkestusest 12. novembril 2020

Seoses kaugkütte peatorustiku avariitöödega Põlva linnas Nurme tänaval toimub soojusenergia katkestus alates Käisi tänavast Lina piirkonnani kuni kella 23.00-ni. Info mob. 506 7295 Mati...

AS Põlva Vesi annab teada, et teisipäeval, 17. novembril 2020, toimub veekatkestus Puuri külas Lille tn kinnistutele (v.a. Lille tn 25), kella 9:00 kuni 12:00 seoses torustikutöödega. ...

Veekatkestus Puuri külas Lille tänaval 17. novembril

AS Põlva Vesi annab teada, et teisipäeval, 17. novembril 2020, toimub veekatkestus Puuri külas Lille tn kinnistutele (v.a. Lille tn 25), kella 9:00 kuni 12:00 seoses torustikutöödega. ...

Detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalikule väljapanekule suunamine Võeti vastu Põlva linnas Kaasiku tn 3 katastriüksuse ja lähiala detailplaneering ning suunati see avalikule...

Vallavalitsuse 11.11.2020 istungil

Detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalikule väljapanekule suunamine Võeti vastu Põlva linnas Kaasiku tn 3 katastriüksuse ja lähiala detailplaneering ning suunati see avalikule...

Terviseamet käivitab koroonaviiruse edasise leviku pidurdamiseks neli nädalat kestva vastutustundlikkusele suunatud sotsiaalkampaania „Hoiame Eesti elu avatud!", millega kutsub Eesti elanikke...

Terviseamet: Igaüks saab koroonaviiruse teise laine kiiret tõusu kontrolli all hoida

Terviseamet käivitab koroonaviiruse edasise leviku pidurdamiseks neli nädalat kestva vastutustundlikkusele suunatud sotsiaalkampaania „Hoiame Eesti elu avatud!", millega kutsub Eesti elanikke...

Käes on tänavune Romukampaania, mis tähendab, et Eesti Autolammutuste Liit,  Kuusakoski AS ja BLRT Refonda viivad vana romu 18. novembrist kuni 2. detsembrini tasuta ära. Lisainfot...

Kingi oma vanale autole uus elu

Käes on tänavune Romukampaania, mis tähendab, et Eesti Autolammutuste Liit,  Kuusakoski AS ja BLRT Refonda viivad vana romu 18. novembrist kuni 2. detsembrini tasuta ära. Lisainfot...

AS Põlva Vesi annab teada, et teisipäeval, 10.11.2020  toimub veekatkestus Vastse-Kuuste alevikus kella 10.00st kuni 12.00ni seoses töödega veetöötlusjaamas. Vabandame ebamugavuste...

Veekatkestus Vastse-Kuuste alevikus teisipäeval, 10. novembril 2020

AS Põlva Vesi annab teada, et teisipäeval, 10.11.2020  toimub veekatkestus Vastse-Kuuste alevikus kella 10.00st kuni 12.00ni seoses töödega veetöötlusjaamas. Vabandame ebamugavuste...

Kiriku ja Põlva valla maadevahetus, kas avalik protsess või "salajased läbirääkimised"? Just selliselt võiks kokku võtta viimastel päevadel sotsiaalmeedias tekkinud poleemika. ...

Vallavalitsuse selgitus kinnistute vahetamise kohta

Kiriku ja Põlva valla maadevahetus, kas avalik protsess või "salajased läbirääkimised"? Just selliselt võiks kokku võtta viimastel päevadel sotsiaalmeedias tekkinud poleemika. ...

Katastriüksuste lähiaadresside ja sihtotstarbe muutmine Muudeti Riigimetsa Majandamise Keskuse avalduse alusel nende valduses olevate Põlva vallas asuvate maatulundusmaa sihtotstarbega...

Vallavalitsuse 04.11.2020 istungil

Katastriüksuste lähiaadresside ja sihtotstarbe muutmine Muudeti Riigimetsa Majandamise Keskuse avalduse alusel nende valduses olevate Põlva vallas asuvate maatulundusmaa sihtotstarbega...

Näitan: 1-25
Elemente lehe kohta 25
of 40