Põlva Vallavolikogu erakorraline istung toimub reedel, 27. juulil 2018 algusega kell 9.00 Põlva Kultuuri- ja Huvikeskuse salongis, aadressil Kesk tn 15, Põlva linn. Päevakord ja eelnõud

Volikogu erakorraline istung 27.07.2018

Põlva Vallavolikogu erakorraline istung toimub reedel, 27. juulil 2018 algusega kell 9.00 Põlva Kultuuri- ja Huvikeskuse salongis, aadressil Kesk tn 15, Põlva linn. Päevakord ja eelnõud

Laupäeval, 14. juulil pakiti Intsikurmus lahti lõõtsapealinn Põlva kingitus Eestile: rohkem kui 100 lõõtspillimängijat koondorkestris, 100 valminud Teppo-tüüpi lõõtspilli, fotoskulptuurid...

14. juulil toimus Intsikurmus Harmoonika 2018

Laupäeval, 14. juulil pakiti Intsikurmus lahti lõõtsapealinn Põlva kingitus Eestile: rohkem kui 100 lõõtspillimängijat koondorkestris, 100 valminud Teppo-tüüpi lõõtspilli, fotoskulptuurid...

Maa-amet on välja kuulutanud avaliku kirjaliku enampakkumise piirkonnas asuvate kinnisasjade kasutamiseks andmiseks. Pakkumiste esitamise tähtaeg on 07.08.2018 . Täpsemat informatsiooni saab...

Riigivara põllumajanduslikuks kasutamiseks andmine

Maa-amet on välja kuulutanud avaliku kirjaliku enampakkumise piirkonnas asuvate kinnisasjade kasutamiseks andmiseks. Pakkumiste esitamise tähtaeg on 07.08.2018 . Täpsemat informatsiooni saab...

Põlva Vallavalitsus annab teada, et 11.07.2018 korraldusega nr 2-3/455 lõpetati kinnisasja omaniku taotluse alusel Põlva linnas Võru tn 6 detailplaneeringu koostamine ning sama kuupäeva...

Detailplaneeringute Võru 6, Põlva linn ja Käisi 11b, Põlva linn lõpetamine

Põlva Vallavalitsus annab teada, et 11.07.2018 korraldusega nr 2-3/455 lõpetati kinnisasja omaniku taotluse alusel Põlva linnas Võru tn 6 detailplaneeringu koostamine ning sama kuupäeva...

Põlva Vallavalitsus on välja kuulutanud avalikud konkursid järgmistele ametikohtadele: jurist    h aridusspetsialist spordi- ja tervisedendusspetsialist ...

Otsime spetsialiste

Põlva Vallavalitsus on välja kuulutanud avalikud konkursid järgmistele ametikohtadele: jurist    h aridusspetsialist spordi- ja tervisedendusspetsialist ...

 Laupäeval, 14. juulil pakitakse Põlva Intsikurmus lahti lõõtsapealinn Põlva kingitus Eestile – toimub lõõtspillipidu Harmoonika, mis on pühendatud Eesti Vabariigi 100. sünnipäevale. ...

Lõõtsapealinna kingitus Eestile: 100 rahvusliku lõõtspilli mängijat ja 100 valminud lõõtspilli

 Laupäeval, 14. juulil pakitakse Põlva Intsikurmus lahti lõõtsapealinn Põlva kingitus Eestile – toimub lõõtspillipidu Harmoonika, mis on pühendatud Eesti Vabariigi 100. sünnipäevale. ...

Põlva Vallavalitsus on välja kuulutanud ehitus- ja projekteerimishanke Pihlapuu lasteaia kergliiklustee ja liikluslahenduse projekteerimiseks ning ehitamiseks. Riigihange viitenumbriga...

Hanketeade

Põlva Vallavalitsus on välja kuulutanud ehitus- ja projekteerimishanke Pihlapuu lasteaia kergliiklustee ja liikluslahenduse projekteerimiseks ning ehitamiseks. Riigihange viitenumbriga...

Põlva Vallavalitsuse 04.07.2018 korraldusega nr 2-3/448 võeti vastu ja suunati avalikule väljapanekule Põlva linnas Aasa tn 5a katastriüksuse detailplaneering . Planeeringuala suurus on ca...

Detailplaneeringu avalik väljapanek: Aasa 5, Põlva linn

Põlva Vallavalitsuse 04.07.2018 korraldusega nr 2-3/448 võeti vastu ja suunati avalikule väljapanekule Põlva linnas Aasa tn 5a katastriüksuse detailplaneering . Planeeringuala suurus on ca...

Adiste küla juures suletakse Kanepi – Leevaku tee ajutiselt   9. juuli kella 8st kuni 12. juuli kella 20ni  teetruupide ehitamiseks. Ühistransport suunatakse kohalikule teele läbi...

Ajutine tee sulgemine Adistes

Adiste küla juures suletakse Kanepi – Leevaku tee ajutiselt   9. juuli kella 8st kuni 12. juuli kella 20ni  teetruupide ehitamiseks. Ühistransport suunatakse kohalikule teele läbi...

Jalgpalliklubi Lootos noortevõistkonnad osalesid 28.juunist kuni 1.juulini Pärnus, rahvusvahelisel noorte jalgpalliturniiril Pärnu Summer CUP 2018. Turniiril osales kokku 186 poiste ja 22...

Lootose noortevõistkond võitis rahvusvahelise turniiri

Jalgpalliklubi Lootos noortevõistkonnad osalesid 28.juunist kuni 1.juulini Pärnus, rahvusvahelisel noorte jalgpalliturniiril Pärnu Summer CUP 2018. Turniiril osales kokku 186 poiste ja 22...

Põlva Vallavolikogu algatas 21.06.2018 otsusega nr  1-3/26 Põlva linnas asuva Pärnaõie tn 32 katastriüksuse  ja Soesaare külas asuva Pärnaveere katastriüksuse ning osaliselt Tedre...

Detailplaneeringu algatamine: Pärnaõie 32, Pärnaveere ja Tedre katastriüksused

Põlva Vallavolikogu algatas 21.06.2018 otsusega nr  1-3/26 Põlva linnas asuva Pärnaõie tn 32 katastriüksuse  ja Soesaare külas asuva Pärnaveere katastriüksuse ning osaliselt Tedre...

Põlvas sai teoks rekordiline Öömatk

Põlvas sai teoks rekordiline Öömatk

Põlvas sai teoks rekordiline Öömatk

Põlva Vallavalitsus kiitis heaks  "Põlva valla arengukava aastataks 2019–2030" projekti ja "Põlva valla eelarvestrateegia aastateks 2019–2024" projekti ning suunas need avalikule...

Põlva valla uue arengukava ja eelarvestrateegia avalik väljapanek

Põlva Vallavalitsus kiitis heaks  "Põlva valla arengukava aastataks 2019–2030" projekti ja "Põlva valla eelarvestrateegia aastateks 2019–2024" projekti ning suunas need avalikule...

Laupäeval, 23. juunil avati Põlvas EV 100 arhitektuuriprogrammes valminud keskväljak kontserdi ja maakondliku Võidupüha tähistamisega.

Põlvas avati pidulikult keskväljak

Laupäeval, 23. juunil avati Põlvas EV 100 arhitektuuriprogrammes valminud keskväljak kontserdi ja maakondliku Võidupüha tähistamisega.

Alates 01. juuli 2018 on Kagu Ühistranspordikeskuse poolt korraldatavad avalikud liinid reisijate jaoks tasuta. Kagu Ühistranspordikeskus korraldab Põlva- ja Võrumaa maakonnaliine, millede...

Tasuta sõit maakonnaliinidel alates 1. juulist 2018

Alates 01. juuli 2018 on Kagu Ühistranspordikeskuse poolt korraldatavad avalikud liinid reisijate jaoks tasuta. Kagu Ühistranspordikeskus korraldab Põlva- ja Võrumaa maakonnaliine, millede...

Põlva Vallavolikogu istung toimus neljapäeval, 21. juunil 2018 Põlva Kultuuri- ja Huvikeskuse salongis. Osales 27 volikogu liiget. Volikogu andis loa Sergei Kravtšenkole Põlva vallas...

Volikogu istungilt 21.06.2018

Põlva Vallavolikogu istung toimus neljapäeval, 21. juunil 2018 Põlva Kultuuri- ja Huvikeskuse salongis. Osales 27 volikogu liiget. Volikogu andis loa Sergei Kravtšenkole Põlva vallas...

Põlva Vallavalitsus teatab, et võttis 13.06.2018 korraldusega nr 2-3/401 vastu ja suunas avalikule väljapanekule Tilsi külas asuva Biopuhasti katastriüksuse detailplaneeringu vastavalt lisale...

Tilsi külas asuva Biopuhasti katastriüksuse detailplaneeringu avalik väljapanek

Põlva Vallavalitsus teatab, et võttis 13.06.2018 korraldusega nr 2-3/401 vastu ja suunas avalikule väljapanekule Tilsi külas asuva Biopuhasti katastriüksuse detailplaneeringu vastavalt lisale...

 Reedel, 22. juunil Põlva Vallavalitsuses kodanike vastuvõttu ei toimu. 

Kodanike vastuvõtt

 Reedel, 22. juunil Põlva Vallavalitsuses kodanike vastuvõttu ei toimu. 

Põlva Vallavolikogu istung toimub neljapäeval, 21. juunil 2018 algusega kell 15.00 Põlva Kultuuri- ja Huvikeskuse salongis, aadressil Kesk tn 15, Põlva linn.   Istungi...

Volikogu istung 21.06.2018

Põlva Vallavolikogu istung toimub neljapäeval, 21. juunil 2018 algusega kell 15.00 Põlva Kultuuri- ja Huvikeskuse salongis, aadressil Kesk tn 15, Põlva linn.   Istungi...

Põlva Vallavalitsus annab teada, et Keskkonnaamet on võtnud menetlusse osaühingu PEETRI PUIT (registrikood 10626249) (aadress Põlva maakond, Põlva vald, Põlva linn, Pärnaõie tn 32, 63308)...

Õhusaasteloa muutmise menetluse algatamisest teavitamine

Põlva Vallavalitsus annab teada, et Keskkonnaamet on võtnud menetlusse osaühingu PEETRI PUIT (registrikood 10626249) (aadress Põlva maakond, Põlva vald, Põlva linn, Pärnaõie tn 32, 63308)...

17. mail 2018 võttis Põlva Vallavolikogu vastu otsuse lõpetada Kauksi Lapsehoiu tegevus 30. juunil 2018 ning tagada vanemate soovil lasteaiakoht kõikidele Kauksi Lapsehoius käivatele lastele...

Kauksis alustab lasteaiarühm

17. mail 2018 võttis Põlva Vallavolikogu vastu otsuse lõpetada Kauksi Lapsehoiu tegevus 30. juunil 2018 ning tagada vanemate soovil lasteaiakoht kõikidele Kauksi Lapsehoius käivatele lastele...

ENESETÄIENDAMINE JA ÜMBERÕPE meede 3.2  „Tööturuteenused tagamaks paremaid võimalusi hõives osalemiseks" tegevuse „Tööturuteenuste laiendamine uutele sihtrühmadele ja uute tööturuteenuste...

Juulis käivitub projekt „Uute ametioskustega tööle!“

ENESETÄIENDAMINE JA ÜMBERÕPE meede 3.2  „Tööturuteenused tagamaks paremaid võimalusi hõives osalemiseks" tegevuse „Tööturuteenuste laiendamine uutele sihtrühmadele ja uute tööturuteenuste...

Vaatamata vihmahoogudele ja jahedamale ilmale on Riigi Ilmateenistuse andmetel tuleoht looduses jätkuvalt kasvanud ning on praegu enamuses Eestist äärmiselt suur. Tuletame meelde, et...

Tuleoht metsades on jätkuvalt äärmiselt suur

Vaatamata vihmahoogudele ja jahedamale ilmale on Riigi Ilmateenistuse andmetel tuleoht looduses jätkuvalt kasvanud ning on praegu enamuses Eestist äärmiselt suur. Tuletame meelde, et...

PRESSITEADE Põlvamaa Omavalitsuste Liit Põlvamaa Arenduskeskus 5. juuni 2018 Kaks projekti Põlvamaalt saavad kumbki 120 000 eurot toetust Regionaalsete Investeeringutoetuste...

Põlvamaa saab 240 000 euro ulatuses toetust

PRESSITEADE Põlvamaa Omavalitsuste Liit Põlvamaa Arenduskeskus 5. juuni 2018 Kaks projekti Põlvamaalt saavad kumbki 120 000 eurot toetust Regionaalsete Investeeringutoetuste...

Põlva Vallavolikogu 04.06.2018 erakorralisel istungil oli päevakorras volikogu esimehe valimine ning muudatused vallavalitsuse struktuuris ja koosseisus. Istungil osales 24 volikogu liiget. ...

Vallavolikogu istungilt 04.06.2018

Põlva Vallavolikogu 04.06.2018 erakorralisel istungil oli päevakorras volikogu esimehe valimine ning muudatused vallavalitsuse struktuuris ja koosseisus. Istungil osales 24 volikogu liiget. ...

Näitan: 901-925
Elemente lehe kohta 25
of 44