Põlva Vallavolikogu 24.01.2020. a otsusega nr 1-3/2 tunnistati kehtetuks Põlva Vallavalitsuse 26. oktoobri 2005. a korraldusega nr 361-k kehtestatud Mammaste külas Timmo Tallide kinnistu...

Detailplaneeringu kehtetuks tunnistamine

Põlva Vallavolikogu 24.01.2020. a otsusega nr 1-3/2 tunnistati kehtetuks Põlva Vallavalitsuse 26. oktoobri 2005. a korraldusega nr 361-k kehtestatud Mammaste külas Timmo Tallide kinnistu...

Põlva Vallavalitsus teatab, et hajaasustuse programmi taotlusvoor avaneb 17. veebruarist ning taotluste esitamise tähtaeg on 17. aprill 2020. Programm on suunatud kõigi Eesti maakondade...

Hajaasustuse programmi 2020. aasta taotlusvoor avatakse 17. veebruaril

Põlva Vallavalitsus teatab, et hajaasustuse programmi taotlusvoor avaneb 17. veebruarist ning taotluste esitamise tähtaeg on 17. aprill 2020. Programm on suunatud kõigi Eesti maakondade...

Volikogu valis tunnustusavalduste saajad. Põlva aukodanikuks valiti OÜ Peetri Puit juhatuse esimees Peeter Peedomaa . Põlva valla Aasta tegu 2019 on Maicel Uibo hõbemedal kümnevõistluses...

Volikogu 24.01.2020 istungilt

Volikogu valis tunnustusavalduste saajad. Põlva aukodanikuks valiti OÜ Peetri Puit juhatuse esimees Peeter Peedomaa . Põlva valla Aasta tegu 2019 on Maicel Uibo hõbemedal kümnevõistluses...

Vastupidiselt 27. jaanuaril ERRi uudisteportaalis kirjutatule ei kavatse Põlva vald alternatiivharidust pakkuvat Rosma kooli kinni panna, vaid toetab seda ka 2020. aastal. Veelgi enam, toetus...

Kes sulgeb Rosma kooli, kas ERR?

Vastupidiselt 27. jaanuaril ERRi uudisteportaalis kirjutatule ei kavatse Põlva vald alternatiivharidust pakkuvat Rosma kooli kinni panna, vaid toetab seda ka 2020. aastal. Veelgi enam, toetus...

Põlva valla kaasavasse eelarvesse, mille jaoks on 2020. aastal valla eelarvest eraldatud 50 000 eurot,  sai esitada ettepanekuid 10. – 25. jaanuarini. Esitati 18 ideed 16 erinevalt...

Põlva valla kaasavasse eelarvesse esitati 18 ettepanekut

Põlva valla kaasavasse eelarvesse, mille jaoks on 2020. aastal valla eelarvest eraldatud 50 000 eurot,  sai esitada ettepanekuid 10. – 25. jaanuarini. Esitati 18 ideed 16 erinevalt...

Põlva Vallavalitsus teatab, et võttis vastu ja suunas avalikule väljapanekule Valgemetsa külas asuva Pimeoru katastriüksuse detailplaneeringu. Planeeringuala suurus on 0,6 ha ning see hõlmab...

Valgemetsa külas Pimeoru katastriüksuse detailplaneeringu vastuvõtmine ning avalikule väljapanekule suunamine

Põlva Vallavalitsus teatab, et võttis vastu ja suunas avalikule väljapanekule Valgemetsa külas asuva Pimeoru katastriüksuse detailplaneeringu. Planeeringuala suurus on 0,6 ha ning see hõlmab...

Põlva Vallavalitsus teatab, et võttis vastu ja suunas avalikule väljapanekule Eoste külas asuva Valojärve katastriüksuse detailplaneeringu. Planeeringuala suurus on 3,2 ha ning see hõlmab...

Eoste külas Valojärve katastriüksuse detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalikule väljapanekule suunamine

Põlva Vallavalitsus teatab, et võttis vastu ja suunas avalikule väljapanekule Eoste külas asuva Valojärve katastriüksuse detailplaneeringu. Planeeringuala suurus on 3,2 ha ning see hõlmab...

Põlva Vallavalitsus võtab tööle arendusspetsialisti, kelle ülesandeks on arengukava täitmisele projektialane kaasaaitamine ning ettevõtluskeskkonna arendustegevuse koordineerimine. ...

Põlva Vallavalitsus otsib arendusspetsialisti

Põlva Vallavalitsus võtab tööle arendusspetsialisti, kelle ülesandeks on arengukava täitmisele projektialane kaasaaitamine ning ettevõtluskeskkonna arendustegevuse koordineerimine. ...

Võõrandamisele läheb Põlva vallale kuuluv korteriomand Jaama tn 77-2, Põlva linn (registriosa number 16369510, katastritunnus 62001:006:0022, 320/1278 mõttelist osa kinnisasjast) alghinnaga 1000...

Põlva Vallavalitsus korraldab kirjaliku enampakkumise vallavara võõrandamiseks

Võõrandamisele läheb Põlva vallale kuuluv korteriomand Jaama tn 77-2, Põlva linn (registriosa number 16369510, katastritunnus 62001:006:0022, 320/1278 mõttelist osa kinnisasjast) alghinnaga 1000...

Põlva Vallavolikogu istung toimub reedel, 24. jaanuaril 2020 algusega kell 15.00 Põlva Kultuuri- ja Huvikeskuse salongis, aadressil Kesk tn 15, Põlva linn.   Istungi...

Vallavolikogu istung 24.01.2020

Põlva Vallavolikogu istung toimub reedel, 24. jaanuaril 2020 algusega kell 15.00 Põlva Kultuuri- ja Huvikeskuse salongis, aadressil Kesk tn 15, Põlva linn.   Istungi...

Põlva Vallavalitsus korraldab seoses Põlva linna Pihlaka tn 9 krundile projekteerimistingimuste andmise menetlusega avaliku istungi. Projekteerimistingimuste eelnõu kohta vastuväiteid esitanud...

Projekteerimistingimuste andmise avalik istung (toimumise kuupäeva muudetud)

Põlva Vallavalitsus korraldab seoses Põlva linna Pihlaka tn 9 krundile projekteerimistingimuste andmise menetlusega avaliku istungi. Projekteerimistingimuste eelnõu kohta vastuväiteid esitanud...

Üürile antakse Põlva vallas Tilsi külas Külakeskuse (ehitusregistrikood 2422738, katastritunnus 38501:001:0110) hoones kaks ruumi tähtajaga kuni 31.12.2022: raamatupidamise ruum (20,46...

Põlva Vallavalitsus korraldab kirjaliku enampakkumise äriruumi üürile andmiseks

Üürile antakse Põlva vallas Tilsi külas Külakeskuse (ehitusregistrikood 2422738, katastritunnus 38501:001:0110) hoones kaks ruumi tähtajaga kuni 31.12.2022: raamatupidamise ruum (20,46...

Riigihalduse minister Jaak Aab on täna, 17. jaanuaril Põlvamaal, et kohtuda kohalike omavalitsuste esindajatega. Plaanis on arutada riigi ja kohaliku omavalitsuse koostöövõimalusi piirkonna elu...

Riigihalduse minister Jaak Aab on täna Põlvas

Riigihalduse minister Jaak Aab on täna, 17. jaanuaril Põlvamaal, et kohtuda kohalike omavalitsuste esindajatega. Plaanis on arutada riigi ja kohaliku omavalitsuse koostöövõimalusi piirkonna elu...

Põlva Kultuuri- ja Huvikeskus otsib oma arenevasse ja sõbralikku meeskonda särasilmset, lennukate ideede ja rõõmsa pealehakkamisega üritusturundusjuhti. Põlva Kultuuri- ja Huvikeskus on...

Põlva Kultuuri- ja Huvikeskus otsib üritusturundusjuhti

Põlva Kultuuri- ja Huvikeskus otsib oma arenevasse ja sõbralikku meeskonda särasilmset, lennukate ideede ja rõõmsa pealehakkamisega üritusturundusjuhti. Põlva Kultuuri- ja Huvikeskus on...

Põlva vallavalitsus kutsub Põlva valla ettevõtjaid  neljapäeval 23. jaanuaril külastuskäigule meie valla ettevõtetes ning seminarile „Kas planeering aitab või piirab ettevõtjat?" Kava:...

Vallavalitsus kutsub Põlva valla ettevõtjaid ümarlauale

Põlva vallavalitsus kutsub Põlva valla ettevõtjaid  neljapäeval 23. jaanuaril külastuskäigule meie valla ettevõtetes ning seminarile „Kas planeering aitab või piirab ettevõtjat?" Kava:...

Arvestades asjaolu, et pinnaste liigniiskusest tingitud teekonstruktsioonide nõrgenemise tõttu võib raskeveokite liiklus teede olukorda oluliselt kahjustada, kehtestab Põlva Vallavalitsus...

Liikluspiirangu kehtestamine avalikult kasutatavatel kohalikel teedel

Arvestades asjaolu, et pinnaste liigniiskusest tingitud teekonstruktsioonide nõrgenemise tõttu võib raskeveokite liiklus teede olukorda oluliselt kahjustada, kehtestab Põlva Vallavalitsus...

10. jaanuarist kuni 25. jaanuarini ootab Põlva vald ettepanekuid 2020. aasta kaasavasse eelarvesse. Kaasavasse eelarvesse oodatakse ettepanekuid avalikult kasutatava objekti rajamiseks või...

Algas ettepanekute kogumine kaasavasse eelarvesse

10. jaanuarist kuni 25. jaanuarini ootab Põlva vald ettepanekuid 2020. aasta kaasavasse eelarvesse. Kaasavasse eelarvesse oodatakse ettepanekuid avalikult kasutatava objekti rajamiseks või...

Põlva Vallavalitsus annab teada, et 08.01.2020 korraldusega nr 2-3/10 lõpetati kinnisasja omaniku taotluse alusel Põlva linnas Lao põik 5 katastriüksuse ja lähiala detailplaneeringu koostamine. ...

Põlva linnas Lao põik 5 katastriüksuse ja lähiala detailplaneeringu koostamise lõpetamine

Põlva Vallavalitsus annab teada, et 08.01.2020 korraldusega nr 2-3/10 lõpetati kinnisasja omaniku taotluse alusel Põlva linnas Lao põik 5 katastriüksuse ja lähiala detailplaneeringu koostamine. ...

Toidukulutoetus määratakse Põlva valla haldusterritooriumil asuva lasteaia toidukulu päevamaksumuse täielikuks või osaliseks hüvitamiseks. Toidukulutoetus on sissetulekust sõltuv toetus ning see...

Lasteaia toidukulutoetuse taotlemise tähtaeg on 15. jaanuar

Toidukulutoetus määratakse Põlva valla haldusterritooriumil asuva lasteaia toidukulu päevamaksumuse täielikuks või osaliseks hüvitamiseks. Toidukulutoetus on sissetulekust sõltuv toetus ning see...

Jõulukuuski võivad elanikud ise viia Põlva kompostimisväljakule Põlva linna kalmistu taga (vaata kaarti allpool) või Intsikurmu tagumise sissepääsu juurde. Kompostimisplatsile toodud kuused...

Mida teha jõulukuusega?

Jõulukuuski võivad elanikud ise viia Põlva kompostimisväljakule Põlva linna kalmistu taga (vaata kaarti allpool) või Intsikurmu tagumise sissepääsu juurde. Kompostimisplatsile toodud kuused...

Näitan: 21-40
Elemente lehe kohta 20
of 36