Katastriüksuse sihtotstarve muutmine Nõustuti muutma Vastse-Kuuste alevikus asuva katastriüksuse Kesk tänav 2 (87201:003:0024) sihtotstarbeks elamumaa. Reservfondist raha eraldamine ...

Vallavalitsuse 16.07.2024 istungil

Katastriüksuse sihtotstarve muutmine Nõustuti muutma Vastse-Kuuste alevikus asuva katastriüksuse Kesk tänav 2 (87201:003:0024) sihtotstarbeks elamumaa. Reservfondist raha eraldamine ...

AS Põlva Vesi annab teada: neljapäeval, 18. juulil toimuvad Põlva vallas, Rasina ja Jaanimõisa küla klientidele veekatkestused kell 09:30 – 13:30 seoses Elektrilevi OÜ plaaniliste...

Veekatkestus 18.07.2024 Rasinal ja Jaanimõisas

AS Põlva Vesi annab teada: neljapäeval, 18. juulil toimuvad Põlva vallas, Rasina ja Jaanimõisa küla klientidele veekatkestused kell 09:30 – 13:30 seoses Elektrilevi OÜ plaaniliste...

AS Põlva Vesi annab teada, et esmaspäeval, 15.07.2024, toimuvad seoses Elektrilevi plaaniliste elektrikatkestustega järgmised veekatkestused: Ahja aleviku ja Kosova küla klientidele...

Veekatkestused 15.07.2024 Ahjal, Kosovas ja Jaanimõisas

AS Põlva Vesi annab teada, et esmaspäeval, 15.07.2024, toimuvad seoses Elektrilevi plaaniliste elektrikatkestustega järgmised veekatkestused: Ahja aleviku ja Kosova küla klientidele...

Rosma kalmistu Peri poolses otsas on viimasel ajal nähtud masinaid toimetamas. Seal käisid kalmistu laienduse rajamise tööd. Nüüd on kalmistu uus osa ja selle käiguteed kasutamiseks valmis....

Rosma kalmistu sai laienduse

Rosma kalmistu Peri poolses otsas on viimasel ajal nähtud masinaid toimetamas. Seal käisid kalmistu laienduse rajamise tööd. Nüüd on kalmistu uus osa ja selle käiguteed kasutamiseks valmis....

Põlva Vallavalitsus algatas 09.07.2024 detailplaneeringu koostamise Põlva linnas Kesk tn 18 ja lähialal eesmärgiga anda ehitusõigus kortermaja püstitamiseks, määrata ehitiste ehituslikud,...

Põlva linnas Kesk tn 18 ja selle lähiala detailplaneeringu koostamise algatamine

Põlva Vallavalitsus algatas 09.07.2024 detailplaneeringu koostamise Põlva linnas Kesk tn 18 ja lähialal eesmärgiga anda ehitusõigus kortermaja püstitamiseks, määrata ehitiste ehituslikud,...

Katastriüksuste jagamine Nõustuti: - Voorekülas Kansi katastriüksuse (katastritunnus 87201:002:0100, pindala 270 888,0 m 2 , sihtotstarve maatulundusmaa) jagamisega järgmiselt: ...

Vallavalitsuse 09.07.2024 istungil

Katastriüksuste jagamine Nõustuti: - Voorekülas Kansi katastriüksuse (katastritunnus 87201:002:0100, pindala 270 888,0 m 2 , sihtotstarve maatulundusmaa) jagamisega järgmiselt: ...

Et muuta jäätmete liigiti kogumine ja üleandmine elanikele mugavamaks, on  vallavalitsus alustanud Ahja, Vastse-Kuuste, Tilsi ja Mooste jäätmepunktide töö ümberkorraldamist. Mooste...

Mooste jäätmepunktis algab ümberehitus

Et muuta jäätmete liigiti kogumine ja üleandmine elanikele mugavamaks, on  vallavalitsus alustanud Ahja, Vastse-Kuuste, Tilsi ja Mooste jäätmepunktide töö ümberkorraldamist. Mooste...

AS Põlva Vesi annab teada, et esmaspäeval, 08.07.2024, toimub Põlva vallas Rasina küla klientidele veekatkestus kell 09:30 – 13:30 seoses Elektrilevi OÜ plaanilise elektrikatkestusega Rasina...

Veekatkestus Rasina külas 8. juulil

AS Põlva Vesi annab teada, et esmaspäeval, 08.07.2024, toimub Põlva vallas Rasina küla klientidele veekatkestus kell 09:30 – 13:30 seoses Elektrilevi OÜ plaanilise elektrikatkestusega Rasina...

Tema teenistusülesanneteks on Põlva vallale kuuluvate hoonete ja Põlva vallas juriidiliste isikute hoonete ehitusalase tegevuse koordineerimine ja järelevalve. Tamur on varem töötanud pikalt...

Põlva vallavalitsuses alustas ehitusspetsialistina tööd Tamur Tensing

Tema teenistusülesanneteks on Põlva vallale kuuluvate hoonete ja Põlva vallas juriidiliste isikute hoonete ehitusalase tegevuse koordineerimine ja järelevalve. Tamur on varem töötanud pikalt...

5.-6. juulil toimub Põlvas MÄSSERI Festival. Kahel päeval saab Põlva kesklinnas nautida mõnusat meeleolumuusikat ja näha rajusid trikke nii rula, veelaua ja ka mõne muu sõiduvahendiga. Festival...

Põlvas põimitakse sel nädalavahetusel ekstreemsport, muusika ja ajalooline näitus

5.-6. juulil toimub Põlvas MÄSSERI Festival. Kahel päeval saab Põlva kesklinnas nautida mõnusat meeleolumuusikat ja näha rajusid trikke nii rula, veelaua ja ka mõne muu sõiduvahendiga. Festival...

Isikliku kasutusõiguse seadmine Seatakse isiklik kasutusõigus Põlva valla kasuks Peri Põllumajandusliku Osaühingu ja Muuland 1 OÜ omandis olevale Lao tee 4 katastriüksusele (katastritunnus...

Vallavalitsuse 02.07.2024 istungil

Isikliku kasutusõiguse seadmine Seatakse isiklik kasutusõigus Põlva valla kasuks Peri Põllumajandusliku Osaühingu ja Muuland 1 OÜ omandis olevale Lao tee 4 katastriüksusele (katastritunnus...

Põlva Vallavalitsus algatas 26.06.2024 detailplaneeringu koostamise Põlva linnas Jaama tn 14 katastriüksusel ja selle lähialal. Planeeringuala suurus on 3517 m 2 ja see koostatakse eesmärgiga...

Põlva linnas Jaama tn 14 katastriüksuse ja selle lähiala detailplaneeringu koostamise algatamine

Põlva Vallavalitsus algatas 26.06.2024 detailplaneeringu koostamise Põlva linnas Jaama tn 14 katastriüksusel ja selle lähialal. Planeeringuala suurus on 3517 m 2 ja see koostatakse eesmärgiga...

Põlva Vallavolikogu kehtestas 27.06.2024 otsusega nr 1-3/16 Põlva valla üldplaneeringu. Üldplaneering koostati kogu valla territooriumile, 705,9 km 2 suurusele alale. Üldplaneeringus ei...

Põlva valla üldplaneeringu kehtestamine

Põlva Vallavolikogu kehtestas 27.06.2024 otsusega nr 1-3/16 Põlva valla üldplaneeringu. Üldplaneering koostati kogu valla territooriumile, 705,9 km 2 suurusele alale. Üldplaneeringus ei...

Põlva valla majandusaasta aruande kinnitamine Volikogu kinnitas Põlva valla 2023. majandusaasta aruande. Auditi otsuse järgi kajastab Põlva valla konsolideeritud raamatupidamise aastaaruanne...

Volikogu 27.06.2024 istungi kokkuvõte

Põlva valla majandusaasta aruande kinnitamine Volikogu kinnitas Põlva valla 2023. majandusaasta aruande. Auditi otsuse järgi kajastab Põlva valla konsolideeritud raamatupidamise aastaaruanne...

Põlvamaal Lutsu külas saab 9.-14. juulini nautida mullust menukit,  Olavi Ruitlase pööraselt naljakat suvelavastust „Turg". Menuromaani „Vee peal" autori Olavi Ruitlase võrukeelne...

Lutsu Teatris etendub uuesti pöörane suvelavastus „Turg“

Põlvamaal Lutsu külas saab 9.-14. juulini nautida mullust menukit,  Olavi Ruitlase pööraselt naljakat suvelavastust „Turg". Menuromaani „Vee peal" autori Olavi Ruitlase võrukeelne...

Reservfondist raha eraldamine Põlva Vallavalitsuse 2024. aasta eelarves oli hajaasustuse programmi elluviimiseks ettenähtud 50 000 eurot. Rahastust jätkub 24 projektile summas 101...

Vallavalitsuse 26.06.2024 istungil

Reservfondist raha eraldamine Põlva Vallavalitsuse 2024. aasta eelarves oli hajaasustuse programmi elluviimiseks ettenähtud 50 000 eurot. Rahastust jätkub 24 projektile summas 101...

Põlvamaa kohalike omavalitsuste poolt konkursile „Eesti kaunis kodu 2024" esitatud seekordsed kodud olid selle mõiste laiemas tähenduses: alates väga hästi hooldatud väikestest külakalmistutest...

Konkursi “Eesti kaunis kodu 2024” tulemused

Põlvamaa kohalike omavalitsuste poolt konkursile „Eesti kaunis kodu 2024" esitatud seekordsed kodud olid selle mõiste laiemas tähenduses: alates väga hästi hooldatud väikestest külakalmistutest...

Moostes on ettevalmistused suureks folgipeoks täies hoos: XXV Mooste Elohelü festival toimub juba 5. ja 6. juulil. XXV festival toob selle märksõna alla kokku esinejaid nii lähedalt kui...

Mooste Elohelü tähistab veerandsada

Moostes on ettevalmistused suureks folgipeoks täies hoos: XXV Mooste Elohelü festival toimub juba 5. ja 6. juulil. XXV festival toob selle märksõna alla kokku esinejaid nii lähedalt kui...

Põlva Vallavalitsuse 18.06.2024 korraldusega nr 2-3/188 kehtestati Põlva linnas Oru tn 17 ja 19 katastriüksuste detailplaneeringu. Detailplaneering näeb ette üheksa, kuni 2-korruselise elamu...

Põlva linnas Oru tn 17 ja 19 katastriüksuste detailplaneeringu kehtestamine

Põlva Vallavalitsuse 18.06.2024 korraldusega nr 2-3/188 kehtestati Põlva linnas Oru tn 17 ja 19 katastriüksuste detailplaneeringu. Detailplaneering näeb ette üheksa, kuni 2-korruselise elamu...

Näitan: 1-20
Elemente lehe kohta20
of 114