Alates 28. veebruarist kuni 25. märtsini 2024 kehtib Põlva valla haldusterritooriumil avalikult kasutatavatel kohalikel teedel liikluspiirang sõidukitele, mille registrimass ületab 6 tonni. ...

Kevadine liikluspiirang valla teedel

Alates 28. veebruarist kuni 25. märtsini 2024 kehtib Põlva valla haldusterritooriumil avalikult kasutatavatel kohalikel teedel liikluspiirang sõidukitele, mille registrimass ületab 6 tonni. ...

Kolmapäeval, 28. veebruaril 2024 külastas Rumeenia suursaadik Calin Stoica Eesti Vabariigis Põlva valda, et kohtuda valla esindajatega. Põlva Kultuuri- ja Huvikeskuse salongis avati Eesti...

Põlva valda külastas Rumeenia suursaadik

Kolmapäeval, 28. veebruaril 2024 külastas Rumeenia suursaadik Calin Stoica Eesti Vabariigis Põlva valda, et kohtuda valla esindajatega. Põlva Kultuuri- ja Huvikeskuse salongis avati Eesti...

Detailplaneeringu koostamisega jätkamine Otsustati jätkata Põlva linnas Energia tn 16 katastriüksuse ja lähialade detailplaneeringu koostamist positsioonil 1 ja pikendada detailplaneeringu...

Vallavalitsuse 27.02.2024 istungil

Detailplaneeringu koostamisega jätkamine Otsustati jätkata Põlva linnas Energia tn 16 katastriüksuse ja lähialade detailplaneeringu koostamist positsioonil 1 ja pikendada detailplaneeringu...

  Valminud on uuring Vana-Koiola järve seisundi määramiseks ja järve tervendamiseks vajalike meetmete välja töötamiseks. Uuringu tulemuste tutvustamine toimub 11. märtsil kell...

Valminud on uuring Vana-Koiola järve seisundi kohta

  Valminud on uuring Vana-Koiola järve seisundi määramiseks ja järve tervendamiseks vajalike meetmete välja töötamiseks. Uuringu tulemuste tutvustamine toimub 11. märtsil kell...

AS Põlva Vesi annab teada, et täna, 23.02.2024 on veeavarii Põlva linnas, Oru tänaval seoses veetorustiku purunemisega. Veekatkestus on järgmistel Oru tn kinnistutel: Oru tn 8, ...

Veekatkestus Oru tänaval

AS Põlva Vesi annab teada, et täna, 23.02.2024 on veeavarii Põlva linnas, Oru tänaval seoses veetorustiku purunemisega. Veekatkestus on järgmistel Oru tn kinnistutel: Oru tn 8, ...

Esimesel lugemisel oli  Põlva valla haridusasutuste ümberkorraldamise eelnõu. Eelnõus ja selle seletuskirjas esitatud andmete alusel ning tuginedes kaasamiskoosolekutel toimunud...

Volikogu 21.02.2024 istungil

Esimesel lugemisel oli  Põlva valla haridusasutuste ümberkorraldamise eelnõu. Eelnõus ja selle seletuskirjas esitatud andmete alusel ning tuginedes kaasamiskoosolekutel toimunud...

AS Põlva Vesi annab teada, et täna, 21.02.2024 on veekatkestus Põlva vallas, Karilatsi külas seoses veetorustiku avariitöödega.   Veekatkestus on järgmistel Karilatsi...

Veekatkestus Karilatsi külas

AS Põlva Vesi annab teada, et täna, 21.02.2024 on veekatkestus Põlva vallas, Karilatsi külas seoses veetorustiku avariitöödega.   Veekatkestus on järgmistel Karilatsi...

Hariduse-, kultuuri-, noorsootöö- ning spordiprojektidele toetuse andmine Antakse toetust Põlva valla kultuuri-, spordi-, hariduse- ja noorsootööprojektidele toetust kogusummas 49 600...

Vallavalitsuse 20.02.2024 istungil

Hariduse-, kultuuri-, noorsootöö- ning spordiprojektidele toetuse andmine Antakse toetust Põlva valla kultuuri-, spordi-, hariduse- ja noorsootööprojektidele toetust kogusummas 49 600...

Põlva Vallavalitsuse 13.02.2024 korraldusega nr 2-3/53 algatati Põlva linnas Põlva järve lõunakalda detailplaneering eesmärgiga määrata krundi ehitusõigus, hoonete ja rajatiste toimimiseks...

Põlva linnas Põlva järve lõunakalda detailplaneeringu algatamine

Põlva Vallavalitsuse 13.02.2024 korraldusega nr 2-3/53 algatati Põlva linnas Põlva järve lõunakalda detailplaneering eesmärgiga määrata krundi ehitusõigus, hoonete ja rajatiste toimimiseks...

Põlva Vallavolikogu järgmine istung toimub kolmapäeval, 21. veebruaril 2024. a algusega kell 15.00 Põlva Kultuuri- ja Huvikeskuse salongis, aadressil Kesk tn 15, Põlva. Istungi...

Volikogu istung 21.02.2024

Põlva Vallavolikogu järgmine istung toimub kolmapäeval, 21. veebruaril 2024. a algusega kell 15.00 Põlva Kultuuri- ja Huvikeskuse salongis, aadressil Kesk tn 15, Põlva. Istungi...

Möödunud aasta lõpus Põlva kesklinna paigaldatud nutitee üksikutel ülekäiguradadel on aeg-ajalt esinenud tõrkeid, mis on linnaelanike seas tekitanud küsimusi ning arutelusid. Nutitee...

Nutitee toimimisest

Möödunud aasta lõpus Põlva kesklinna paigaldatud nutitee üksikutel ülekäiguradadel on aeg-ajalt esinenud tõrkeid, mis on linnaelanike seas tekitanud küsimusi ning arutelusid. Nutitee...

Toetuse andmine Põlva valla 2024. aasta eelarvest eraldatakse toetust osaühingule Aaroks 450 eurot kuus (käibemaksuga) Põlva vallas kauplusauto teenuse osutamiseks 2024. aastal . ...

Vallavalitsuse 13.02.2024 istungil

Toetuse andmine Põlva valla 2024. aasta eelarvest eraldatakse toetust osaühingule Aaroks 450 eurot kuus (käibemaksuga) Põlva vallas kauplusauto teenuse osutamiseks 2024. aastal . ...

Katastriüksuse jagamine Nõustuti Andre külas Roosi katastriüksuse (katastritunnus 61903:005:0236, pindala 15,00 ha, sihtotstarve maatulundusmaa) jagamisega järgmiselt: Roosi, sihtotstarve...

Vallavalitsuse 06.02.2024 istungil

Katastriüksuse jagamine Nõustuti Andre külas Roosi katastriüksuse (katastritunnus 61903:005:0236, pindala 15,00 ha, sihtotstarve maatulundusmaa) jagamisega järgmiselt: Roosi, sihtotstarve...

Mälestushetked ja pärgade asetamine Põlva Vabadussamba juures Tartu rahulepingu 104. aastapäeval 2. veebruaril kell 10.30 Eesti Vabariigi 106. aastapäeval 24. veebruaril kell 10.30

Mälestushetked ja pärgade asetamine Põlva Vabadussamba juures

Mälestushetked ja pärgade asetamine Põlva Vabadussamba juures Tartu rahulepingu 104. aastapäeval 2. veebruaril kell 10.30 Eesti Vabariigi 106. aastapäeval 24. veebruaril kell 10.30

Maa-amet on välja kuulutanud avaliku elektroonilise enampakkumise järgmise Põlva vallas asuva kinnisasja kasutamiseks andmiseks: Rohumaa, Terepi küla Pakkumiste esitamise tähtaeg...

Maa-ameti enampakkumine

Maa-amet on välja kuulutanud avaliku elektroonilise enampakkumise järgmise Põlva vallas asuva kinnisasja kasutamiseks andmiseks: Rohumaa, Terepi küla Pakkumiste esitamise tähtaeg...

Taotlusi saab esitada 1. veebruarist kuni 1. aprillini 2024. Programm on mõeldud hajaasustusega piirkondades elavatele peredele, et aidata neile tagada kaasaegsed elamistingimused ja võimaldada...

2024. aasta hajaasustuse programmi taotlusvoor on avatud 1. veebruarist kuni 1. aprillini

Taotlusi saab esitada 1. veebruarist kuni 1. aprillini 2024. Programm on mõeldud hajaasustusega piirkondades elavatele peredele, et aidata neile tagada kaasaegsed elamistingimused ja võimaldada...

Anname teada, et teisipäeval, 06.02.2024, kell 9:00-12:00 toimub plaaniline veekatkestus Himma ja Vardja külas seoses töödega Himma veetöötlusjaamas. Põlva Vesi AS vabandab ebameeldivuste...

Veekatkestus Himma ja Vardja külas 06.02.2024

Anname teada, et teisipäeval, 06.02.2024, kell 9:00-12:00 toimub plaaniline veekatkestus Himma ja Vardja külas seoses töödega Himma veetöötlusjaamas. Põlva Vesi AS vabandab ebameeldivuste...

Katastriüksuste piiride muutmine Nõustuti Karilatsi külas Kassi katastriüksuse (87202:001:0017, pindala 9,15 ha, sihtotstarve maatulundusmaa) ja Keldu katastriüksuse (87202:001:0365, pindala...

Vallavalitsuse 30.01.2024 istungil

Katastriüksuste piiride muutmine Nõustuti Karilatsi külas Kassi katastriüksuse (87202:001:0017, pindala 9,15 ha, sihtotstarve maatulundusmaa) ja Keldu katastriüksuse (87202:001:0365, pindala...

2024. aasta sügisel alustavad kooliteed lapsed, kes on sündinud perioodil 01.10.2016 – 30.09.2017. Põlva vald määrab tulenevalt põhikooli- ja gümnaasiumiseadusest igale koolikohustuslikku...

Laps alustab kooliteed 2024. aasta sügisel

2024. aasta sügisel alustavad kooliteed lapsed, kes on sündinud perioodil 01.10.2016 – 30.09.2017. Põlva vald määrab tulenevalt põhikooli- ja gümnaasiumiseadusest igale koolikohustuslikku...

Võeti vastu Põlva valla 2024. aasta eelarve 2024. aasta eelarve maht on 39,8 miljonit eurot. Põlva valla 2024. aasta põhitegevuse tulude eelarve on 27,5 miljonit eurot, kulude eelarve 27,4...

Volikogu 25.01.2024 istungil

Võeti vastu Põlva valla 2024. aasta eelarve 2024. aasta eelarve maht on 39,8 miljonit eurot. Põlva valla 2024. aasta põhitegevuse tulude eelarve on 27,5 miljonit eurot, kulude eelarve 27,4...

Näitan: 1-20
Elemente lehe kohta20
of 108