Sissetulekust mittesõltuvad toetused

2.02.18
 Põlva valla eelarvest makstavate sissetulekust mittesõltuvate toetuste määrad:
- sünnitoetus 500 eurot
- matusetoetus 250 eurot
- esimesse klassi astuja toetus 150 eurot
- mittetöötava vanaduspensionäri jõulutoetus 50 eurot
- küttetoetuse piirmäär kuni 160 eurot aastas 
Alus: Põlva Vallavalitsuse korraldus 24.01.2018 nr 2-3/62
 
Sissetulekust mittesõltuva toetuse taotluse vorm