Hoolekandeasutuse kohamaksu toetus

27.02.20

Kes saavad toetust taotleda?

Sissetulekust sõltuv toetus. Toetus määratakse pidevat järelevalvet, hooldust ja põetust vajava isiku hoolduskulude osaliseks tasumiseks hoolekandeasutuses teenust vajavale isikule, kellel puuduvad perekonnaseaduse § 96 alusel ülalpidamiskohustusega isikud või kelle suhtes ülalpidamiskohustusega isikud oma tervisliku seisundi ja/või vähekindlustatuse tõttu ei ole võimelised oma ülalpidamiskohustust täitma.

Isikule, kellel on perekonnaseaduse § 96 alusel ülalpidamiskohustusega isikud, võib erandkorras Põlva Vallavalitsuse sotsiaalabikomisjoni ettepanekul määrata toetuse kuni hooldajatoetuse kahekordses määras, s.o 70 €.

 

Millal ja kuhu taotlus esitada?

Toetuse taotlus ja kuludokumendid esitatakse  Põlva Vallavalitsuse sotsiaalosakonda aadressil Kesk tn 15, Põlva; teenuskeskustesse või e-postile info@polva.ee.

 

Kellelt küsida lisainformatsiooni?

Taotlusi võtab vastu sotsiaaltöö peaspetsialist Kaia Võrno, tel 799 9496, mob 517 3009, e-post kaia.vorno@polva.ee.

 

Milliseid dokumendte taotluse esitamiseks vaja on?

Toetuse taotlemisel esitatakse taotlus.

 

Õigusakt ja taotluse vorm

Sotsiaaltoetuste määramise ja maksmise kord

Sotsiaaltoetuse taotlus RTF (111 kB) / PDF (195 kB)

 

Toimetaja: LIIA SULG