Kodaniku- ja elanikkonnakaitse

15.01.24

Kodanikukaitse

Kui vajad kiiret abi, helista hädaabinumbril 112  nii kiirabi, päästjate kui politsei kutsumiseks.  

 

Põlva valla piirkonnapolitseinikud

Maarika Morel
Kontakt: telefon 799 8353, 5301 9297, e-post maarika.morel(ät)politsei.ee

Reigo Padar
Kontakt: telefon 799 8355, 5330 7186; e-post: reigo.padar(ät)politsei.ee

Kaido Tühis
Kontakt: telefon 5887 7608; e-post kaido.tyhis(ät)politsei.ee

Võtke piirkonnapolitseinikuga julgesti ühendust ning leppige kohtumise aeg ja koht kokku. Hädaolukorras helistage 112.

 

Elanikkonnakaitse

Kogukonna ohutus

Tuleohutus

Kuidas tagada tuleohutus kodus vaata Päästeameti teemalehel.

Veeohutus

Põlva valla ujumiskohad kaardil.

Infoga aastaringselt veekogudega seonduvatest ohtudest, inimese ettevalmistusest ja ohutust käitumisest veekogule või ujuma minnes saab tutvuda Päästeameti teemalehel.

 

Kriisiolukordadeks valmisolek

Piirkonna ohud 

Suurõnnetuse ohuga ja ohtlike ettevõtete info on leitav Päästeameti kodulehelt.

 

Pere ja kogukonna kriisiolukorraks valmistumine

Nõuanded ja käitumisjuhised kriisiolukordades

Kui soovid vabatahtlikuna teisi abistada ja ühiskonnas heaks tegutsed on sul võimalus liituda vabatahtliku organisatsiooniga – Vabatahtlik päästja, Abipolitseinik, Kaitseliit, Naiskodukaitse.

Naiskodukaitse poolt välja töötatud käitumisjuhiste "Ole valmis" äpp aitab kriisiolukordadeks valmistuda. Rakenduse saab tasuta alla laadida ning see on kasutatav ka ilma internetiühenduseta.

Abi saamine kriisiolukorras

Perearsti nõuandetelefon: 1220 (telefon töötab ööpäev läbi, ka nädalavahetustel ja riiklikel pühadel)

Keskkonnainspektsiooni valvetelefon: 1313

Maanteeinfo telefon: 1247

Elektrilevi rikketelefon: 1343

Lasteabitelefon: 116111

Mürgistusinfo telefon: 16662

Eluliin: 6558 088 (eesti keel), 655 5688 (vene keel) (igapäevaselt kl 19-07)

Kiirabi: 112 (24h)

Veel olulist infot leiab kriis.ee kodulehelt, lühinumber 1247.

Vaata lisaks Päästekomandode kaarti.

 

Põlva valla kriisikomisjon

Komisjoni esimees: Põlva vallavanem
Komisjoni aseesimees: Põlva abivallavanem

Liikmed:
- Põlva abivallavanem (haridus, kultuur, sotsiaal), tema asendusliige sotsiaalosakonna
juhataja;
- Põlva Vallavalitsuse ehitus- ja planeeringuosakonna juhataja, tema asendusliige
hankespetsialist;
- Põlva Haldusteenistuse juhataja, tema asendusliige käidukorraldaja;
- AS Põlva Vesi juhataja, tema asendusliige tootmisosakonna juhataja;
- AS Põlva Haigla juhataja, tema asendusliige haldusjuht;
- AS Põlva Soojus juhatuse liige, tema asendusliige tehnoloogiainsener;
- Päästeameti Lõuna Päästekeskuse Põlvamaa päästepiirkonna juhataja, tema asendusliige Põlva päästekomando komandopealik;
- Kaitseliidu Põlva maleva pealik, tema asendusliige maleva staabiülem;
- Politsei- ja Piirivalveameti Lõuna Prefektuuri Põlva politseijaoskonna piirkonnapolitseinik, tema asendusliige piirkonnavanem.

Alus: Põlva vallavalitsuse 11.04.2018 korraldus nr 2-3/275 "Kriisikomisjoni moodustamine ja komisjoni põhimääruse kinnitamine" ja Põlva vallavanema 13.12.2021 käskkiri nr 13-10/36 "Põlva valla kriisikomisjoni koosseisu kinnitamine".

Kriisikomisjoni koosolekute protokollid