Kodaniku- ja elanikkonnakaitse

18.05.20

Kodanikukaitse

Kui vajad kiiret abi, helista hädaabinumbril 112  nii kiirabi, päästjate kui politsei kutsumiseks.  

 

Põlva valla piirkonnapolitseinikud

Maarika Morel
Kontakt: telefon 799 8353, 5301 9297, e-post maarika.morel(ät)politsei.ee

Reigo Padar
Kontakt: telefon 799 8355, 5330 7186; e-post: reigo.padar(ät)politsei.ee

Kaido Tühis
Kontakt: telefon 5887 7608; e-post kaido.tyhis(ät)politsei.ee

Võtke piirkonnapolitseinikuga julgesti ühendust ning leppige kohtumise aeg ja koht kokku. Hädaolukorras helistage 112.

 

Elanikkonnakaitse

Kogukonna ohutus

Tuleohutus

Põlva valla tuleõnnetuste statistika.

Infoga ohutust käitumisest, samuti tuleohutuse tagamise võimaluste ja nõuetega saab tutvuda Päästeameti teemalehel.

Veeohutus

Põlva valla ujumiskohad kaardil.

Infoga aastaringselt veekogudega seonduvatest ohtudest, inimese ettevalmistusest ja ohutust käitumisest veekogule või ujuma minnes saab tutvuda Päästeameti teemalehel.

 

Kriisiolukordadeks valmisolek

Piirkonna ohud 

Suurõnnetuse ohuga ja ohtlike ettevõtete info on leitav Päästeameti kodulehelt ja Maa-ameti kaardirakendusest.

Üleujutusega alad on leitavad Päästeameti kodulehelt.

Pere ja kogukonna kriisiolukorraks valmistumine

Nõuanded ja käitumisjuhised kriisiolukordades

Kui soovid vabatahtlikuna teisi abistada ja ühiskonnas heaks tegutsed on sul võimalus liituda vabatahtliku organisatsiooniga – Vabatahtlik päästja, Abipolitseinik, Kaitseliit, Naiskodukaitse.

Naiskodukaitse poolt välja töötatud käitumisjuhiste "Ole valmis" äpp aitab kriisiolukordadeks valmistuda. Rakenduse saab tasuta alla laadida ning see on kasutatav ka ilma internetiühenduseta.

Kas oled valmis?

Abi saamine kriisiolukorras

Perearsti nõuandetelefon: 1220 (telefon töötab ööpäev läbi, ka nädalavahetustel ja riiklikel pühadel)

Keskkonnainspektsiooni valvetelefon: 1313

Maanteeinfo telefon: 1510

Elektrilevi rikketelefon: 1343

Lasteabitelefon: 116111

Mürgistusinfo telefon: 16662

Usaldustelefonid:  126 eesti keeles; 127 vene keeles

Veel olulisi abi- ja infonumbreid.

Vaata lisaks Päästekomandode kaarti.

 

Põlva valla kriisikomisjon

Komisjoni esimees: Põlva vallavanem Georg Pelisaar
Aseesimees: Põlva abivallavanem Martti Rõigas
Sekretär: Põlva Vallavalitsuse taristuspetsialist Imre Maidla
Liikmed:

- Põlva Vallavalitsuse taristuspetsialist Imre Maidla, tema asendusliige ehitus- ja planeeringuosakonna juhataja Mihkel Kala;
- Põlva Vallavalitsuse sotsiaalosakonna juhataja Helen Metsma, tema asendusliige sotsiaaltööspetsialist Kaia Võrno;
- Põlva Haldusteenistuse juhataja Rein Kamber, tema asendusliige tootmisjuht Raivo Kukk;
- AS Põlva Vesi juhataja Kristo Kivisaar, tema asendusliige tootmisosakonna juhataja Jens Jõesalu;
- AS Põlva Haigla juhtaja Margot Bergmann, tema asendusliige haldusjuht Indrek Žvirblis;
- AS Põlva Soojus juhataja Tarmo Kirotar, tema asendusliige Mati Eelmäe;
- Päästeameti Lõuna Päästekeskuse Põlvamaa päästepiirkonna juhataja Peeter Tigas, tema asendusliige Põlva päästekomando komandopealik August Pakk;
- Kaitseliidu Põlva maleva malevapealik Raivo Pehk, tema asendusliige staabiülem Kaido Kivilo;
- Politsei- ja Piirivalveameti Lõuna Prefektuuri Põlva politseijaoskonna piirkonnapolitseinik Maarika Morel, tema asendusliige piirkonnavanem Katrin Satsi.

Alus: Põlva vallavalitsuse 11.04.2018 korraldus nr 2-3/275 "Kriisikomisjoni moodustamine ja komisjoni põhimääruse kinnitamine" ja Põlva vallavanema 21.11.2019 käskkiri nr 13-10/50 "Põlva valla kriisikomisjoni koosseisu kinnitamine".

Toimetaja: ANNELY EESMAA