Kriisiabi info ettevõtjale

3.04.20

Covid-19 viiruse levik on lühikese aja jooksul Eesti majanduskeskkonnale märgatavat mõju avaldamas.
Koondame siia lehele ettevõtjatele kasulikku infot kriisiga toimetulekut puudutavate teemade osas.

Majandus-ja kommunikatsiooniministeeriumi vebinarid ettevõtjatele suunatud majandusmeetmetest on järelkuulatavad https://www.mkm.ee/et?fbclid=IwAR1l4hPJw1oCzgWKpdpsE4moQ0QVj49Hh4dgoii3ix_4HMooZbmM6jw85D0

Webinar 1, ülevaade ettevõtetele - kriisimeetmete seis
Webinar 2  ülevaade ettevõtetele majandusmeetmete paketist
Webinar: Ülevaade ettevõtetele - SA Kredex kriisimeetmete pakett

 

 

 • SA KredEx aitab koroonaviiruse tõttu raskustesse sattuvaid ettevõtteid läbi uute kriisimeetmete. Info siit: https://kredex.ee/et/koroona
 • Eesti Töötukassa pakutav tööturuteenus vähenenud töötasu toetamiseks järgmistel tingimustel:
   - toetust saab iga kvalifitseeruv tööandja kasutada kahe kuu osas perioodil märts kuni mai 2020. a,
   - toetust makstakse iga toetust vajava töötaja kohta ühes kuus kuni 1000 eurot brutosummana,
   - toetust makstakse arvestusega üldjuhul 70% töötaja eelmise 12 kuu brutopalgast, millele lisandub tööandja poolt töötajale makstav töötasu vähemalt 150 eurot brutosummana. Eesti Töötukassa ja tööandja tasuvad töötasult ja toetuselt kõik tööjõumaksud.
 • Riik hüvitab töötaja esimesed kolm haiguspäeva kõikide (haigus, hooldus) töövõimetuslehtede osas alates maist https://www.haigekassa.ee/inimesele/haigekassa-huvitised/toovoimetushuvitised
 • Maaettevõtted saavad pöörduda Maaelu Edendamise Sihtasutuse poole käenduse (kuni 50 miljonit eurot), käibelaenu (kuni 100 miljonit eurot) või maakapitali (kuni 50 miljonit eurot) saamiseks.
 • Füüsilisest isikust ettevõtjatele viiakse sisse avansilise sotsiaalmaksu abimeede.
 • Kogumispensioni II samba sissemaksed ajutiselt peatatakse.
 • Riik kompenseerib märtsis-aprillis toimuma pidanud, kuid COVID-19 tõttu ära jäänud kultuuri- ja spordiürituste otseste kulude osa kuni 3 miljoni euro ulatuses.

Tööjõu jagamine

 • Töötukassa on loonud on loonud võimaluse ajutiste töökohtade vahendamiseks, et viia kokku tööandjad, kes hetkel vajavad abikäsi ja tööotsijad, kelle võimalused põhitöökohal tööd teha on hetkel piiratud.
 • www.shareforceone.ee tööjõu jagamise platvorm viib koostöös Eesti Töötukassaga kokku ettevõtted, kelle töötajad on praegu jõude, nende ettevõtetega, kellel valitseb tööjõupuudus.

Seadmete ja muude ressursside jagamine

 • www.eesti.ee/pakunabi  on Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi loodud platvorm, kus saavad end kirja panna ettevõtted, kellel on koroonaviirusest tingitud eriolukorras jäänud üle seadmeid, töövahendeid või muid ressursse ning inimesed, kellel on pakkuda teadmisi või oskuseid, millest kriisi lahendavatele riigiasutustele võiks abi olla.

OLULISED LINGID

Vabariigi Valitsuse leht eriolukorrast Eestis - siit leiad kõik uudised, sh kõik valitsuse rakendatud meetmed

Majandus-ja Kommunikatsiooniministeeriumi koduleht ja sealt edasi KKK ehk korduma kippuvad küsimused

Tööelu portaal - konkreetsed juhised tööõiguse teemal

Töötukassa koduleht - info tööturu toetusmeetme kohta.

Kredexi koduleht- meetmed raskustesse sattunud ettevõtete abistamiseks ,

Terviseameti koduleht - terviseteemalised juhised kõigile elanikele