Lemmikloomad

18.04.22

Põlva valla koerte ja kasside pidamise eeskiri

Põlva vallas kehtib alates 01.07.2019 Põlva valla koerte ja kasside pidamise eeskiri, mis sätestab koerte ja kasside pidamise ja märgistamise nõuded Põlva valla haldusterritooriumil.

 

Koera ja kassi pidamise nõuded

Koera ja kassi pidamisel tuleb lähtuda sellest, et loomapidaja peab tagama pideva järelevalve oma looma üle. Vajadusel tuleb kasutada abivahendeid ning pimedal ajal või halva nähtavuse korral teel liikudes on soovitatav kasutada helkurit või valgusallikat. Koera ja kassi pidamisel ei tohi rikkuda avalikus kohas käitumise üldnõudeid ja heakorra nõudeid, häirida ega ohustada inimesi ja loomi ega neile kahju tekitada. Soovituslik on kasutada koeral kaelarihma, millel on märgitud loomapidaja kontaktandmed.

Loomapidaja peab hoolitsema ka selle eest, et koera ja kassi väljaheited teise isiku omandis olevalt kinnisasjalt ja avalikust kohast on koheselt koristatud. Silmas peab pidama ka seda, et avalikus supluskohas on koera ja kassi ujutamine keelatud. Kui koer liigub vabalt piiratud territooriumil, siis loomapidaja peab sissepääsu tähistama hoiatussildiga ning tuleb vältida looma omal tahtel välja pääsemine. Nakkusohtlikult haige koera ja kassiga avalikus kohas viibimine on keelatud.

 

Koera ja kassi märgistamine ja nende üle arvestuse pidamine

Määruse kohaselt on olulisemaks muudatuseks loomaomanikule koera ja kassi märgistamise ja registreerimise kohustus. Koera märgistamine mikrokiibiga ning kandmine registrisse on kohustuslik, kassi puhul on toimingud soovituslikud. Koerad ja kassid registreeritakse ning nende üle peetakse arvestust Põlva valla lemmikloomaregistris. Loomaomanikule on registreerimine tasuta.

 

Kiibi ja registrikande olulisus

Kui Teie koer või kass satub varjupaika, siis esimesena kontrollitakse kiibi olemasolu. Kiibi leidmise korral otsib varjupaiga töötaja lemmikloomaregistrist kiibinumbri järgi looma omanikku. Kui juhtub olukord, et loom on küll kiibistatud, kuid pole registrisse kantud, siis puudub võimalus koera või kassi omanikku tuvastada. Seetõttu peab looma kiibistamine ja registrisse kandmine käima käsikäes ning selliselt saab kindel olla, et Teie kass või koer jõuab kadumisel turvaliselt koju.

 

Kui koer või kass on omandatud enne 1. juulit aastal 2019?

Juhime tähelepanu sellele, et enne 1. juulit 2019 omandatud koer märgistatakse mikrokiibiga ja registreeritakse registris hiljemalt 2020. aasta 1. jaanuaril. Samuti tuleb enne 1. juulit 2019 tätoveerimise teel märgistatud koer registreerida registris hiljemalt 2020. aasta 1. jaanuaril.

 

Kelle poole küsimuste tekkimisel pöörduda?

Kui Teil loomaomanikuna puudub võimalus lemmikloomaregistri e-teeninduses looma registreerimise võimalus või on tekkinud seoses lemmikloomadega muid küsimusi, siis pöörduge Põlva Vallavalitsuse keskkonnaspetsialisti poole telefonil 5332 3061 või saates küsimused e-postile birgit.purga@polva.ee.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hulkuvate koerte ja kasside püüdmist ja varjupaika toimetamist korraldab Põlva vallas Põlva Haldusteenistus.

Väljakutse vajadusel helistada Põlva Haldusteenistuse juhatajale tel 5560 1587.

Väljaspool tööaega reageeritakse väljakutsetele läbi politsei juhul, kui ohus on looma või inimese elu.

Alates 01.01.2015 on loomade varjupaiga teenuse kasutamise leping sõlmitud Põlva Haldusteenistuse ja MTÜ Assisi Franciscuse Seltsi vahel, asukohaga Roosi 91K, Tartu. Looma all mõistetakse eelkõige lemmikloomi Loomakaitseseaduse § 2 punki 3 alusel.

 

Valdkondlikud õigusaktid

Põlva valla koerte ja kasside pidamise eeskiri