Jäätmejaamad

3.02.23
Jäätmejaam on spetsiaalselt rajatud ja tehniliselt varustatud jäätmekäitluskoht, kuhu on paigutatud kogumiskonteinerid taaskasutatavate jäätmete (sh ohtlikud) kogumiseks ja esmaseks töötlemiseks. Jäätmejaamas toimub ka kasutuskõlblike ja suuremõõtmeliste jäätmete (mööbel, kodumasinad, majatarbed, riietusesemed jms) kogumine.

Põlva valla haldusterritooriumil on kokku viis jäätmejaama, kuhu saab Põlva valla kodanik oma jäätmeid üle anda:

Ahja jäätmejaam

Tilsi jäätmejaam

Mooste jäätmejaam

Põlva jäätmejaam

Vastse-Kuuste jäätmejaam

 

 

Eesti Keskkonnateenused