Pakendikoti teenus

18.04.22

Põlva linnas on võimalik eramaja omanikel liituda pakendikoti teenusega. Pakendikott on mugav võimalus kodumajapidamises tekkivatest pakenditest vabanemiseks, vähendades sellega ka kulutusi olmejäätmete äraveoks. Selline pakendikoti teenus on eramaja omanikele tasuta, tuleb vaid korrektselt pakendeid koguda ning õigeaegselt üle anda.

Tasuta pakendikoti äravedu toimub ühel kindlal nädalapäeval iga 28 päeva tagant. Kui täis saanud pakendikott ära viiakse, jäetakse asemele uus, tühi 150-liitrine kollane kilekott. Täis saanud pakendkott tuleb jätta nähtavale kohale vastavalt graafikule.

Kollasesse pakendikotti võib panna kartongist, plastist, klaasist ning metallist puhtaid pakendijäätmeid (jogurtitopsid, konservikarbid, plastmassist pudelid, klaasist pudelid, klaaspurgid, mahla- ja veinipakid jmt).

Rohkem infot loe Tootjavastutusorganisatsiooni koduleheküljelt ja Ragn-Sells koduleheküljelt või küsi Põlva Vallavalitsuse keskkonnaspetsialistilt.