Pakendikoti teenus

12.04.23

Põlva linnas ja Rosma külas on võimalik eramaja omanikel liituda pakendikoti teenusega. Pakendikott on mugav võimalus kodumajapidamises tekkivatest pakenditest vabanemiseks, vähendades sellega ka kulutusi olmejäätmete äraveoks. Selline pakendikoti teenus on eramaja omanikele tasuta, tuleb vaid korrektselt pakendeid koguda ning õigeaegselt üle anda.

Pakendikoti teenusega saab liituda ka alevik või küla Põlva vallas, kus on kokku vähemalt 20 teenuse soovijat. Need, kes tahavad liituda pakendikoti teenusega väljaspool Põlva linna, peaksid saatma keskkonnaspetsialistile birgit.purga@polva.ee järgmised andmed:

Tellija nimi (kellega sõlmitakse leping)
Isikukood
Postiaadress
Teenuse aadress (kui erineb posti aadressist)
Lepingu tüüp – digi/paberkandjal
Tel number
E-posti aadress
Lisainfo – kui on midagi olulist seoses asukoha või teenusega

 

Tasuta pakendikoti äravedu toimub ühel kindlal nädalapäeval iga 28 päeva tagant. Kui täis saanud pakendikott ära viiakse, jäetakse asemele uus, tühi 150-liitrine kollane kilekott. Täis saanud pakendkott tuleb jätta nähtavale kohale vastavalt graafikule.

Kollasesse pakendikotti võib panna kartongist, plastist, klaasist ning metallist puhtaid pakendijäätmeid (jogurtitopsid, konservikarbid, plastmassist pudelid, klaasist pudelid, klaaspurgid, mahla- ja veinipakid jmt).

Rohkem infot loe Tootjavastutusorganisatsiooni koduleheküljelt ja Ragn-Sells koduleheküljelt või küsi Põlva Vallavalitsuse keskkonnaspetsialistilt.