Ravitoetus

7.09.21

Kes saavad toetust taotleda?

Sissetulekust sõltuv toetus. Toetus määratakse retseptravimite ja invatehniliste abivahendite rentimise või soetamise kulude hüvitamiseks kuludokumentide alusel; toetus invatehniliste abivahendite ostmiseks või rentimiseks määratakse isikule, kes haiguse või puude tõttu vajab abivahendit, omaosaluse kulude osaliseks hüvitamiseks pere- või eriarsti tõendi või kulu tõendava dokumendi alusel.

Toetus määratakse isikule, kelle elukoht Eesti rahvastikuregistri andmetel on Põlva vald ja kelle taotlemisele eelnenud kalendrikuu netosissetulek perekonnaliikme kohta on alla riiklikult kehtestatud toimetulekupiiri 2,5 kordset määra (s.o 375 eurot).

Toetus prillide soetamiseks määratakse üldjuhul prilliklaaside maksumuse osaliseks või täielikuks hüvitamiseks kuni 26-aastasele kuludokumendi alusel arvestamata pereliikmete sissetulekuid.

Ravikindlustuseta isikute ravikulud kompenseeritakse tingimusel, et enne raviasutusse pöördumist on Põlva Vallavalitsus väljastanud ravikindlustuseta isikule garantiikirja kulude kompenseerimise kohta.

 

Millal ja kuhu taotlus esitada?

Toetust on õigus taotleda kolme kuu jooksul pärast nende kulutuste tegemist, milleks toetust taotletakse.

Toetuse taotlus ja kuludokumendid esitatakse  Põlva Vallavalitsuse sotsiaalosakonda aadressil Kesk tn 15, Põlva; teenuskeskustesse või e-postile info@polva.ee.

 

Kellelt küsida lisainformatsiooni?

  • Sotsiaaltööspetsialist Kaia Võrno, tel 799 9496, mob 517 3009, e-post kaia.vorno@polva.ee (Põlva piirkond);
  • sotsiaaltööspetsialist Katrin Hansing, tel 799 9466; mob 527 0096, e-post katrin.hansing@polva.ee (Mooste ja Laheda piirkond);
  • sotsiaaltööspetsialist Maarika Tikman, tel 797 9380; mob 5196 6411, e-post maarika.tikman@polva.ee (Ahja ja Vastse-Kuuste piirkond).

 

Milliseid dokumendte taotluse esitamiseks vaja on?

Toetuse taotlemisel esitatakse taotlus ning pere- või eriarsti tõend või kulu tõendav dokument.

 

Õigusakt ja taotluse vorm

Sotsiaaltoetuste määramise ja maksmise kord

Sotsiaaltoetuse taotlus RTF (111 kB) / PDF (195 kB)

 

Toimetaja: ANNELY EESMAA