Koroonaviirus

17.06.20

12. märtsil 2020 moodustas valitsus koroonaviiruse leviku ning rahvatervise ja majanduse probleemide lahendamisega tegeleva valitsuskomisjoni ja kuulutas esimest korda taasiseseisvunud Eestis välja eriolukorra. Eriolukord asendus 17. mail 2020 tervishoiualase hädaolukorraga.

Endiselt tuleb silmas pidada, et avalikes või rahvarohketes kohtades liikudes peab järgima 2+2 distantsireegleid, desinfitseerima käsi ja katma vajadusel nägu.
Rohkem infot eriolukorra kohta leiab eriolukorra veebilehelt https://www.kriis.ee/et

Terviseameti riskihinnangud piirangute leevendamise tingimustes mais-juunis 2020. Ametlik terviseinfo on Terviseameti kodulehel.
Vastuseid küsimustele koroonakriisist väljatuleku kohta leiad https://kkk.kriis.ee/et/kkk/fookuses-koroonakriisist-jarkjargult-valjatulek 

 

VALLAVALITSUSE TÖÖKORRALDUS

 • Alates 18. maist taastub kodanike vastuvõtt Põlva Vallavalitsuses. Ametniku vastuvõtule pääsemiseks tuleb aeg kokku leppida telefoni või e-kirja teel. Haigena ei tohi vastuvõtule tulla. 
 • Kodanikke teenindatakse jätkuvalt telefoni ja e-kirja teel. Ametnike kontaktid on leitavad Põlva valla kodulehelt. Pöörduda võib ka aadressile info@polva.ee või telefonil 799 9470.
 • Jätkub vältimatu sotsiaalabi osutamine. Ühendust võtta sotsiaalosakonna töötajatega telefonitsi:
   - Mooste ja Laheda piirkonna elanike l- sotsiaaltööspetsialist Katrin Hansingule, tel 527 0096
   - Ahja ja Vastse-Kuuste piirkonna elanikel - sotsiaaltööspetsialist Maarika Tikmanile, tel 5196 6411
   - Põlva piirkonna elanikel - sotsiaaltööspetsialist Kaia Võrnole, tel 517 3009.
 • Isiklikku kohaletulekut nõudvate perekonnaseisutoimingute (lapse sünni registreerimine, abielu- ja abielulahutuse avalduse esitamine) teostamiseks Põlva Vallavalitsuses palun eelnevalt registreerida telefonidel 799 9465 või 5786 0070. NB! Abielu registreerimine toimub kuni 10 külalisega, alates juunist kuni 50 külalisega.
 • Alates 19. märtsist 2020 saavad e-rahvastikuregistris lapse sündi e-teenusena registreerida nii abielus, mitteabielus kui ka üksikvanemad.
 • Rahvastikutoimingud e-teenuse kaudu jätkuvad tavapäraselt. Perekonnasündmuste tõendid, rahvastikuregistri väljavõtted, andmete päring rahvastikuregistrist kaia.sillaste@polva.ee või info telefonil 799 9499.

HARIDUS

 • Osaline kontaktõpe
  Alates 15. maist on lubatud osaline kontaktõpe kõigis haridusasutustes, kus vahepeal tuli üle minna distantsõppele. Eritingimuste täitmise korral võivad osaliselt tavapärase õppetegevuse juurde naasta üldhariduskoolid, kutsekoolid, kõrgkoolid, täienduskoolitusasutused, huvikoolid, huvitegevuse pakkujad ning noortekeskused. Iga õppeasutuse, huvikooli ja huviringi otsustada on, kas jätkatakse distantsõppega või minnakse üle kontaktõppele.

 • Kontaktõpe huviharidusasutustes
  Lubatud on alates 15. maist kontaktõpe kõigis haridusasutustes, sealhulgas huviharidusasutuses või huvitegevuses, kui see toimub individuaalselt või kuni 10 õpilasega rühmas ja järgides 2 + 2 reeglit.

 • Hajutamis- ja desinfitseerimisnõue
  Õppijate rühmade liikumist tuleb korraldada hajutatult ning ühiskasutatavad asjad tuleb pärast kasutamist desinfitseerida. Maksimaalselt 10-liikmelise rühma nõue ei kehti eksamitel, kui ruumis on võimalik hoida inimeste vahel vähemalt 2-meetrist distantsi.

 • Eritingimused
  Alates 1. juunist on lubatud huviharidus ja huvitegevus, va spordi ja treeningtegevused, kui korraldaja/pakkuja tagab, et peetakse kinni järgmistest nõuetest: a) järgitakse 2 + 2 reeglit; b) siseruumides on maksimaalselt 50% täitumus; c) õues on mitte rohkem kui 100 inimest.

KULTUUR, SPORT JA VABA AEG

 • Avalikud üritused juunis
  Avalikud üritused, sh kinoseansid, etendused, kontserdid, konverentsid, laadad, festivalid, on lubatud alates 1. juunist. Ürituse korraldaja peab tagama, et peetakse kinni järgmistest nõuetest: a) 2+2 reegli järgimine; b) desinfitseerimisvahendid; c) siseruumides tohib olla maksimaalselt 50% täitumus, kuid mitte rohkem kui 50 inimest (ka siis, kui ruumi 50% mahutavus on suurem); d) õues mitte rohkem kui 100 inimest.

 • Avalikud üritused juulis
  Alates 1. juulist peab ürituse korraldaja  tagama, et peetakse kinni järgmistest nõuetest: a) 2+2 reegli järgimine; b) desinfitseerimisvahendid; c) siseruumides tohib olla maksimaalselt 50% täitumus, kuid mitte rohkem kui 500 inimest (ka siis, kui ruumi 50% mahutavus on suurem); d) õues mitte rohkem kui 1000 inimest.

  Vaata Vabariigi Valitsuse määrust avalike ürituste korraldamise piirangute kohta

SOTSIAALHOOLEKANNE

 • Hoolekandeasutustes on külastuskeeld 1. juunini 2020
 • Jätkub vältimatult vajaliku sotsiaalabi osutamine (toimetulekutoetuse taotluste vastuvõtt, koduhooldus, jt).
 • Ühendust tuleb sotsiaalosakonna töötajatega pidada telefonitsi:
  - Mooste ja Laheda piirkond - sotsiaaltööspetsialist Katrin Hansing, tel 527 0096
  - Ahja ja Vastse-Kuuste piirkond - sotsiaaltööspetsialist Maarika Tikman, tel 5196 6411
  - Põlva piirkond - sotsiaaltööspetsialist Kaia Võrno, tel 517 3009.
 • Sotsiaalabi avalduse või taotluse saab täita ka internetis ja saata see elektrooniliselt e-postile info@polva.ee või tuua/postitada see sotsiaalosakonna postkasti Põlvasse Kesk 15 trepi juures..
 • Märgake üksi elavaid ja eakaid inimesi või andke hädasolijast teada sotsiaalosakonnale.

MEDITSIIN

 • Põlva Haiglas on külastuskeeld 1. juunini 2020.
 • Eriarsti vastuvõtule, uuringutele või vereanalüüsile saabujatel palutakse siseneda haigla peauksest (registratuuripoolne uks).

  Ukse juures ootab teid õde, kes esmalt kraadib teid, palub teostada käte antiseptika ning annab ette kaitsemaski. Haigusnähtude esinemisel (palavik, köha jne) eriarsti vastuvõtule ei lubata ning sellisel juhul tuleb broneerida uus vastuvõtuaeg. Palutakse kõigil EMO-sse pöördujatel siseneda haigla EMO uksest. EMO ukse taha on paigaldatud fonosüsteem, seega tuleb patsiendil helistada – EMO töötaja vastab teile, annab edasised juhised ning avab ukse.
  COVID-19 testimine toimub haigla apteegi poolse ukse juures (haigla ning Südameapteegi vahel).

 • Hambaarstid on taastanud plaanilise ravi. 

 • Apteegid on avatud. 

KAUBANDUS

ÜHISTRANSPORT JA JÄÄTMEKÄITLUS

 • On käivitatud ja ennistatu kõikide liinide sõiduplaanid, mis said ajutiselt mõjutatud.

   Mitte kasutada ühistransporti, kui tunnete end haigena. Kui see on siiski möödapääsmatu, palume kanda nii enda kui kaasreisijate tervise huvides kaitsemaske.

 • Lisaks eriolukorra lõppemisega taastub maakonnaliinidel ka tavapärane enda sõidu valideerimise kohustus. Bussi sisenedes tuleb öelda bussijuhile enda reisi sihtpeatus, misjärel tuleb panna sõidukaart vastu validaatorit. Endale sobiva sõiduvõimaluse leidmiseks kasutage https://m.peatus.ee/reisiplaneerija?lang=ee

 • Jäätmejaamad on avatud tavapärastel lahtiolekuaegadel, kuid järgida tuleb eritingimusi. Kui oled haige või kahtlustad haigust, siis ei tohiks jäätmeid liigiti koguda, vaid need tuleb panna kilekotti, sõlmida see tugevasti kokku ja visata segaolmejäätmete sekka.

ETTEVÕTLUS

Vaata ka kriisiabiinfot ettevõtjale https://www.polva.ee/koroonakriis-2020

Seadmete ja muude ressursside jagamine

 • www.eesti.ee/pakunabi  on Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi loodud platvorm, kus saavad end kirja panna ettevõtted, kellel on koroonaviirusest tingitud eriolukorras jäänud üle seadmeid, töövahendeid või muid ressursse ning inimesed, kellel on pakkuda teadmisi või oskuseid, millest kriisi lahendavatele riigiasutustele võiks abi olla.

Kogukonna- ja vabatahtlike toetus

KODUNE TOIMETULEK

 • Avalikus kohas kehtib 2 + 2 reegel – üheskoos tohib liikuda kuni kaks inimest ning teistega tuleb hoida vähemalt 2-meetrist vahemaad. Nõue ei kehti koos liikuvate perekondade kohta, kodustes tingimustes ning siis, kui seda ei ole võimalik töö või tegevuse iseloomu tõttu tagada. koos viibiva ja liikuva perekonna kohta või juhul, kui töö või tegevuse iseloomu tõttu ei ole seda mõistlikult võimalik tagada.
 • Vältige lähikontakte
 • Ära lase end petta! Telefoni teel või internetikauplustes pakutakse müügiks desinfitseerimisvahendeid või maske. Inimene kannab raha üle, aga kaupa kätte ei saagi. 
 • Ära anna oma isikuandmeid või krediitkaardi andmeid võõrale helistajale. Kui oled sellise kõne saanud, anna teada politsei infotelefonil 612 3000.
 • Parim kaitse nakkushaiguse leviku vastu on käte pesemine ja sümptomitega inimestega kontaktist hoidumine.
 • Pärast välisriigist naasmist tuleb 14 päeva olla koduses karantiinis.

Säilitage rahulik meel ja hoidke tervist!

Siia on kogutud koroonaviiruse COVID-19 trükised ja juhendmaterjalid     

Oluline info eakatele eriolukorra ajal
 

Toimetaja: ANNELY EESMAA