« Tagasi

Tartu 2024 kutsub: viimane võimalus tulla Euroopa kultuuripealinna programmi loojaks

Tartu 2024 kutsub: viimane võimalus tulla Euroopa kultuuripealinna programmi loojaks 

Euroopa kultuuripealinn Tartu 2024 tiim kuulutas täna välja viimase võimaluse osaleda programmi loomises. Väikeprojektide taotlusvoorust jagatakse kokku välja 263 185 eurot, millest Tartusse läheb 100 000 ja Lõuna-Eestisse 163 185 eurot. 

Tartu 2024 loovjuht Kati Torp selgitab lähemalt: "Juba oktoobrikuus esitleme kogu Euroopa kultuuripealinna programmi, kus on mitusada sündmust. Tegu on mastaapse ettevõtmisega, sest korraldame 2024. aastal Eesti tippsündmust. Just praegu on viimane võimalus tuua oma kogukondlik rohujuuretasandi sündmus kultuuripealinna programmi."

"Taotlusvoor on suunatud kohalikele sädeinimestele, kultuurikorraldajatele, loovisikutele ja ettevõtjatele. Hindame idee väärtuspakkumist tervikuna, seost loovkontseptsiooniga Ellujäämise Kunstid ja vaatame peale tegevusplaani realistlikkusele. Olulised on ka partnerid, eestvedajate võtmeisikud ja nägemus publikust, " täiendab Torp. 

Taotlusi on võimalik esitada 31. märtsini. Neid hindab komisjon, kus on lisaks loovjuhile ja Tartu 2024 meeskonnaliikmetele ka Lõuna-Eesti kohalike omavalitsuste esindajad. 

Tartu 2024 korraldab kaks veebiinfotundi, mis tutvustavad väikeprojekti taotlusvooru lähemalt:
K 15. veebruaril kell 11-12 ja
T 21. veebruaril kell 14-15.

Taotluses tuleb esitada:

- väikeprojekti nimi;
- taotleja andmed ja kontaktisik;
- idee kirjeldus ja seos Ellujäämise Kunstide loovkontseptsiooniga;
- tegevus- ja teavitusplaani kirjeldus;
- kaasatud partnerite ja ettevalmistamise ning elluviimise võtmeisikute nimed;
- taotletav toetussumma;
- kogueelarve kulude ja tuludega, sh oma- või kaasfinantseering;
- toetuse väljamakse aeg;
- toimumise aeg ja koht ja omavalitsuse nimi;
- kirjalikult kinnitatud valmidus järgida Tartu 2024 keskkonnahoidlike sündmuste korraldamise juhendit;
- vajadusel muud olulised andmed.

Taotlust hinnatakse järgmiste kriteeriumite alusel:

- idee ja seos Ellujäämise Kunstide loovkontseptsiooniga;
- tegevusplaani teostatavus;
- partnerite valdkonnaülesus ja panus väikeprojekti teostamisel;
- publiku kirjeldus;
- eelarve realistlikkus.

Väikeprojekti toetuse saamise eeldus on oma- või kaasfinantseering vähemalt 10% väikeprojekti kogumaksumusest. Omafinantseering võib olla vabatahtlik töö, mille rahaline väärtus lähtub Vabariigi Valitsuse kehtestatud töötasu alammäärast.
Tutvu tingimustega siin: https://tartu2024.ee/vaikeprojekt  


Lisainfo:
Kati Torp, Tartu 2024 loovjuht, kati.torp@tartu2024.ee
Krõõt Filippov, Tartu 2024 kommunikatsioonijuht, kroot.filippov@tartu2024.ee
+372 5817 4399