10.01.22
  Energiakulude hüvitamiseks hakkame taotlusi vastu võtma 17.01.2022Esialgse info selle kohta, kas perel on võimalik toetust saada ja kui suur see võiks olla, annab näidiskalkulaator  https://www.rahandusministeerium.ee/et/energiakulude-huvitamine  Energiakulu hüvitise osas saab nõu küsida telefonil 5908 7555 või aadressilt energiatoetus@polva.ee Taotlemisest lähemalt

Põlva Teataja uudised

« Tagasi

Arvamuspaljusus Põlva paisjärve veetaseme ümber

Kuna sotsiaalmeedias on püstitatud palju erinevaid oletusi Põlva paisjärve saatuse kohta, peab vallavalitsus vajalikuks asja selgitada.

Kordame üle, et praegune veetaseme alandamine on seotud sildregulaatori ehitusega, mille algatas Transpordiamet. Järve veetaseme alandamiseks on väljastatud ajutine luba.

Kui Põlva vald sooviks järve veetaset jätkuvalt all hoida, siis tuleks esitada uus veeloa taotlus. See taotlus ei saa tugineda lihtsalt arvamusele või oletusele, vaid peab tuginema konkreetsetele dokumentidele ja tegevustele. See tähendab, et esmalt on vaja lõpuni jõuda keskkonnamõjude hindamisega ja valmis saada järve puhastamise projekt.

Need dokumendid valmivad kõige varasemalt 2022. aasta keskel.Alles seejärel on meil vajalikud andmed ja ametlik alus esitada Keskkonnaametile veetaseme alandamiseks taotlus ning selgunud täpsed mahud ja plaan, et millisel meetodil ja kuidas on kõige optimaalsem puhastusprotsess ette võtta. Puhastamise projekt on aluseks ka rahaliste vahendite planeerimisel ja toetuste taotlemisel.

Kui kiirelt rahalised vahendid leitakse, ei ole täna teada. Nagu ei ole teada ka võimalikke töömeetodeid, tegevusi ja täpseid asjaolusid. Seepärast taastatakse järve veetase vastavalt kehtivatele lubadele, sest oletuste põhjal järve veetaset alla jätta ei saa.

Olukorra kohta on vallale arvamuse edastanud ka Keskkonnaamet. 15.09.2021 edastas Keskkonnaamet Põlva vallale seisukoha, kus nenditakse, et aastateks järve tühjaks jätmine oleks Orajõe vee-elustiku jaoks kordades negatiivsema mõjuga kui paisjärve ajutine tühjendamine ja kiire taastäitmine selle järel. Keskkonnaameti arvamusega on võimalik tutvuda valla dokumendiregistris.

Martti Rõigas
abivallavanem


 Põlva Haldusteenistus
tel 5560 1587
rein.kamber@polva.ee

Heakorra- ja haljastustööd,
teede hooldus, tänavavalgustus,
hulkuvad koerad ja kassid.

 

"Põlva - Eesti lõõtsapealinn" logo

Põlvamaa Rohelisem elu logo