Põlva valla üldplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande eelnõu avalik väljapanek toimub 30.08.–10.10.2021. EELNÕU

Põlva Teataja uudised

« Tagasi

Lina 21 õppehoone spordi- ja mänguväljaku ideekorje tulemused

Lina 21 õppehoone juures asuvad korv- ja võrkpalliväljakud on vananenud ja seoses sellega algatasime ettepanekute kogumise multifunktsionaalse väliala sisendi saamiseks. Eelduseks oli see, et kavandatav plats peab olema kogukonnale ja koolile nii sportimis- kui mänguväljakuks. Tähtajaks laekus neli ettepanekut, peale mida toimus ka ühine arutelu. 

 

Peamised seisukohad: 

  • spordi- ja mänguväljaku kandev idee on liikuma kutsuv väljak;

  • spordiväljaku loomisel tuleb arvestada ka spordikooli ja -klubide vajadustega;

  • spordiväljak, kus kooli õppeprogrammi läbiviimiseks on sobilikud vahendid (lisaks tasakaalupingid ja ronimisatraktsioonid);

  • kaasaegse kattega spordiplats, kuhu oleks rajatud rahvastepalli-, korvpalli-, võrkpalli- ja käsipalliväljakud;

  • kooli juurde planeerida õuesõppeklassid; 

  • liikluslinnaku ala jalgrattaparklaga;

  • väljaku kujundamisel lähtuda keskkonda sobivatest elementidest, mis võiks olla puidust ja metallist;

  • võimalusel kasutada ära olemasolevad puud ja reljeef ning säilitada loodusekeskne ala.

  •  

Aitäh ideede esitajatele, kes oma arvamust avaldasid. Edasi tuleb kavandada ala projekteerimine ning vahendid nende heade ideede teostamiseks. Mängu- ja spordiväljakuid ei ole meil piisavalt ja seetõttu on oluline investeerida just keskkondadesse, mis soodustavad laste-ja noorte liikumisaktiivsust. 

 

 

Pildil on Kuusalu valla multifunktsionaalne spordiväljak.

 

Janika Usin  

abivallavanem 

 


 Põlva Haldusteenistus
tel 5560 1587
rein.kamber@polva.ee

Heakorra- ja haljastustööd,
teede hooldus,
hulkuvad koerad ja kassid.

 

"Põlva - Eesti lõõtsapealinn" logo

Põlvamaa Rohelisem elu logo