1.08.22
 Alates juulikuust võetakse Põlva vallas vanarehve vastu vaid Põlva jäätmejaamas.

Põlva Teataja uudised

« Tagasi

Põlva valla lasteaedade suvine töökorraldus ja rühmade moodustamine 2022. aasta sügisel

Põlva valla munitsipaallasteaedades on 36 rühma, nendes on kokku 601 last. Nendest 123 on tänavu koolieelikud, kelle lasteaiapõli suve alguses otsa saab ja kes pärast kosutavat suvepuhkust koolilapsena tarkust taga nõudma hakkavad.
Suvi on puhkuste aeg ka lasteaedade töötajatele ning seetõttu on hoolekogude ettepanekuid arvestades suveperioodil mõne nädala jooksul kõik lasteaiad suletud ja töötab vaid üks valvelasteaed. Ajavahemikul, mil lasteaed kus laps käib, on suletud, saab vastava taotluse alusel kasutada lasteaiakohta valvelasteaias.
Valvelasteaed on Põlva vallas avatud tööpäeviti kell 7-18 järgmiselt:


Põlva Lasteaed Mesimumm 27. juunist – 22. juulini
Põlva Lasteaed Lepatriinu 25. juulist – 5. augustini
Põlva Lasteaed Pihlapuu 8. augustist – 19. augustini

 

Valvelasteaias avatakse ja komplekteeritakse rühmad vastavalt lapsevanemate poolt õigeaegselt esitatud taotlustele. Taotluse vorm on kättesaadav kõikides lasteaedades ja Põlva valla kodulehel. Taotluse esitab lapsevanem Põlva Lasteaia Mesimumm direktorile hiljemalt 15. mail 2022. Valvelasteaias koha kasutamisel tasub vanem lapse eest toiduraha taotluses märgitud päevade eest tervikuna, ühe päeva sees toidukordade kaupa arvestust ei tehta. Samuti on oluline meeles pidada, et valvelasteaeda tuleb vähemalt kolm päeva ette informeerida, kui perekonna suvised plaanid muutvad ja laps seetõttu lasteaeda ei lähe.

Loodame väga, et vanemad planeerivad oma lapsele suveperioodiks võimalikult palju lasteaiavabasid päevi ja sisustavad neid ühiste toredate tegevustega. Iga laps vajab suvepuhkust koos vanematega ja võimaluse seda korraldada tagab ka seadusandlus.


Juhime tähelepanu, et lapsevanemal, kes kasvatab kuni seitsmeaastast last, on õigus saada põhipuhkust temale sobival ajal (Töölepingu seadus § 69 lõige 7). Oluline on oma soovist tööandjale õigeaegselt teada anda. See tähendab, et vastav avaldus tuleb esitada enne asutuse puhkuste ajakava kinnitamist, mida tööandja peab tegema kalendriaasta esimese kvartali lõpuks.


Kevadel alustavad kõik lasteaiad juba ka uue õppeaasta planeerimisega ja rühmade komplekteerimisega. Vanematega, kes on esitanud taotluse ja soovinud lapsele kohta lasteaias alates septembrist 2022, võtavad lasteaedade direktorid ühendust maikuu jooksul ning 31. maiks peaksid olema kokkulepped sõlmitud ja vanematel teada, millises lasteaias nende laps sügisel käima hakkab. Rühmad lasteaedades komplekteeritakse hiljemalt 31. augustil. Õppeaasta keskel on võimalik lasteaiakoht saada vabade kohtade olemasolul.


Palume kõikidel peredel, kus kasvamas 1,5 aastased või vanemad lapsed, esitada Põlva Vallavalitsusele taotlus lasteaiakoha saamiseks. Taotlusel saab lapsevanem märkida aja, millal pere soovib lasteaiakohta kasutama hakata. Taotluste hulgast ja sügisel lasteaiakohta vajavate laste arvust sõltub mitu ja millised rühma moodustatakse Põlva valla lasteaedades.

Ülle Saar
haridusspetsialist


 Põlva Haldusteenistus
tel 5560 1587
rein.kamber@polva.ee

Heakorra- ja haljastustööd,
teede hooldus, tänavavalgustus,
hulkuvad koerad ja kassid.
7.03.22

 

"Põlva - Eesti lõõtsapealinn" logo

Põlvamaa Rohelisem elu logo