1.08.22
 Alates juulikuust võetakse Põlva vallas vanarehve vastu vaid Põlva jäätmejaamas.

Põlva Teataja uudised

« Tagasi

Tallinna tudengite koolipäev Peril

17. jaanuaril võis Peril näha ringi liikumas pooltsada Eesti Kunstiakadeemia arhitektuuri, sisearhitektuuri ja muinsuskaitse ning Tallinna Tehnikaülikooli (TalTecH) insenerierialade tudengit ja õppejõudu. Nimetatud seltskond viibis Peril tudengite erialaülese projekti "Hüljatud maastikud" raames.

EKA õppejõud, dotsent dr Riin Alatalu ütles kohtumist kokku leppides, et soov on leida üle Eesti erinevaid põnevaid paiku. „Perile tuleku idee lähtub valla kavast tuntud arhitekti projekteeritud ja tuntud kunstniku pannooga ehitud hoone lammutada. Tahame arutleda teemal, kas on võimalik "tark lammutus" ning mida ja milleks üldse peaks lammutama," märkis Alatalu.

Tudengid tutvusid raamatukogu-külakeskuse hoone töötava ja laguneva osaga, avastasid mõisa-aegset aidahoonet ja maakividest karjalauta ning käisid vaatamas ka võssakasvanud kasvuhoonekarkasse. Paikkonna ajaloost ja tulevikuplaanidest andis ülevaate külaseltsi esindus. Vallapoolseid seisukohti jagasid vallavanem Martti Rõigas ja abivallavanem Arne Tilk. Kunstirahval oli vallaesindajatele mitmeid sisukaid küsimusi.

Tartu Erakooli pidava HESA juhatuse liige Urmo Uiboleht jagas mõtteid kaasaegse haridusruumi teemal. Ettekande üks mõte oli, et kogukonda ühendavaks keskuseks võib olla ka kool.

Peril kuuldu-nähtu põhjal tuleb tudengitel teha grupiesitlused, kus nad pakuvad välja oma nägemuse, millisel moel kolhoosi-aegset arhitektuuri säilitada ja väärtustada võiks. Esitlused toimuvad 21. jaanuaril Tallinnas ning kogukonnal on sellest võimalus osa saada zoomi vahendusel.

Riin Alatalu märkis, et antud lahendused ei muutu kogukonnale ega kohalikule omavalitsusele kuidagi kohustuslikuks, kuid nende senised partnerid on olnud tänulikud kaasamõtlemise ning uute ja julgete ideede eest. «Meie senine koostöö nii kohalikega kui ka omanikega on olnud väga hea ja vastastikku kasulik," lisas Alatalu.

 

Hilise pärastlõuna täitsid tudengite varasemad samateemalised või teemaga kaudselt seotud ettekanded. Saime kuulda, milliseid põhimõtteid järgib „tark lammutus", kuidas aetakse asju Prantsusmaal, mil moel mõjutab meie väärtushinnanguid ja emotsionaalset fooni lapsepõlve kasvukeskkond ning milliste imeliste tulemusteni on võimalik jõuda, kui kogukond, omavalitsus ja kohalik ettevõtja jagavad samu väärtusi.

Külaselts tänab Peri Põllumajanduslikku AS-i kohtumisele kaasaaitamise eest. Eriline tänu Ene Luhtile, kes otsis arhiivisügavustest üles endise kauplus-söökla-keskusehoone projektijoonised.

Margit Õkva
MTÜ Peri Külaselts juhatuse liige

 


 Põlva Haldusteenistus
tel 5560 1587
rein.kamber@polva.ee

Heakorra- ja haljastustööd,
teede hooldus, tänavavalgustus,
hulkuvad koerad ja kassid.
7.03.22

 

"Põlva - Eesti lõõtsapealinn" logo

Põlvamaa Rohelisem elu logo