10.01.22
  Energiakulude hüvitamiseks hakkame taotlusi vastu võtma 17.01.2022Esialgse info selle kohta, kas perel on võimalik toetust saada ja kui suur see võiks olla, annab näidiskalkulaator  https://www.rahandusministeerium.ee/et/energiakulude-huvitamine  Energiakulu hüvitise osas saab nõu küsida telefonil 5908 7555 või aadressilt energiatoetus@polva.ee Taotlemisest lähemalt

Põlva Teataja uudised

« Tagasi

Vabatahtlike kaasamine hoolekandesüsteemi

VABATAHLIK SELTSILINE AITAB SUURENDADA ÜKSI OLIJATE TURVATUNNET JA VÄHENDADA SOTSIAALSET TÕRJUTUST

2021- 2023 aastatel viib  Eesti Külaliikumine Kodukant Sotsiaalministeeriumi tellimusel  ja Euroopa Sotsiaalfondi toel läbi projekti "Vabatahtlike kaasamise  koostöömudeli rakendamine hoolekandesüsteemi".

Selle projekti tegevused toimuvad kõikides Põlvamaa omavalitsustes ning on suunatud just eakatele ja erivajadustega inimestele, et pakkuda neile vabatahtliku seltsilise tugitegevusi.

 

Mida vabatahtlik seltsiline saab pakkuda:

- abivajajaga koos olemine ja suhtlemine;

-  saatjaks olemine koduväliste tegevustega tegelemisel, näiteks koos jalutamine või ühised külastused raamatukokku;

-  eaka või erivajadusega inimese toetamine avalike eluliste teenuste kasutamisel, näiteks abistamine arsti juurde minemisel ja tulemisel või aitamine ametkondadega asjaajamisel või teejuhuks olemine, kui on nt tegemist mäluhäiretega inimesega;

- tugitegevuse pakkumine lihtsamate kodutöödega tegemisel, mida abisaaja üksi ei teeks, aga koos toetajaga oleks (kasvõi osaliselt) võimeline tegema.

 

Kuidas me leiame vabatahtlikke seltsilisi ja mis võiks olla nende motivatsioon oma abi pakkuda?

Vabatahtlike kaasamiseks kasutame eelkõige  piirkondade vabatahtlike organisatsioone ja kogukondade eestvedajate võrgustikke.  Samuti teeme maakondlikke teavituskampaaniaid läbi kohalike lehtede, perearstide, tervisekeskuste, maakonna tervisenõukogude, kohalike omavalitsuste asutuste,  raamatukogude, päevakeskuste, eakate klubide jne.

Vabatahtlik tegevus pakub positiivset emotsiooni, vaheldust igapäevasele rutiinile, võimalust ennast arendada ning oma maailmapilti avardada. Vabatahtlikena saavad liituda kõik vähemalt 16-aastased huvilised. 

Kuidas saab soovi korral  küsida endale (oma lähedasele), s.o. vanuses 65 + või erivajadusega inimesele vabatahtlikku seltsilist?

Selleks on  kaks võimalust:
- Andke teada oma soovist või oma lähedase vajadusest valla sotsiaaltöötajale, kes informeerib maakonna koordinaatorit.
- Andke teada oma soovist või oma lähedase vajadusest Põlvamaa vabatahtlike seltsiliste koordinaatorile - Helen Metsma, tel 5656 1655,  e-kiri helenmetsma@gmail.com.

Eeldame, et vabatahtliku ja abivajaja regulaarsete kohtumiste käigus levib positiivne kogemus suust suhu ning leidub veel abivajajaid, kes soovivad vabatahtlike seltsilisega kohtuda või neid appi paluda.

Kuidas saavad kirjeldatud tegevusteks enda abi pakkuda vabatahtlikud?

Andke teada oma koostöösoovist Põlvamaa koordinaatorile – Helen Metsma, tel 5656 1655, e-kiri helenmetsma@gmail.com, kes võtab seejärel Teiega ühendust ja  jätkab eesmärgipärast tegevust.

Projekti kohta saate lähemalt lugeda https://kodukant.ee/vabatahtlikud-seltsilised/

 

Muudame koos eakate ja erivajadustega inimeste elu turvalisemaks!

 

 


Eesti Külaliikumine Kodukant


 Põlva Haldusteenistus
tel 5560 1587
rein.kamber@polva.ee

Heakorra- ja haljastustööd,
teede hooldus, tänavavalgustus,
hulkuvad koerad ja kassid.

 

"Põlva - Eesti lõõtsapealinn" logo

Põlvamaa Rohelisem elu logo