Põlva Vallavalitsuses toimub kodanike vastuvõtt ainult etteregistreerimisel.
Kodanikke teenindatakse ka telefoni ja e-kirja teelAmetnike kontaktid

Põlva Teataja uudised

« Tagasi

Vald läheb lasketiiru korrastamise plaanidega edasi

Lasketiiru korrastamiseks on püütud viimastel aastatel korduvalt rahastust leida, ning käesoleval aastal on vallavalitsus esitanud Metsa tn 7 asuva lasketiiru korrastamiseks kaks rahastustaotlust. Üks taotlustest energiatõhususe projekti, mis puudutab hoone välisperimeetrit ja rekonstrueerimist. Teine taotlus on tehtud maakondade arengustrateegiate elluviimise toetusmeetme raames.

Kui energatõhususe meetmest jäi kahjuks Metsa 7 spordihoone pingereas toetatavate projektide hulgast välja, siis maakondade aregustrateegiate toetusmeetmes raames on uudised paremad. Metsa 7 spordihoone osas on otsustatud projekti toetada 355 340 euroga.

Viimasel ajal on lasketiiruga seonduv tekitanud palju kõneainet ja püütud luua muljet, et valla jaoks ei ole spordiobjektid justkui prioriteet. Numbrid räägivad natuke teist keelt, sest viimase 5 aasta jooksul on spordiobjektidesse investeeritud 2,6 miljonit eurot (vt tabelit). Muidugi ei saa unustada ka seda, et spordiobjektide kulud ei piirdu ainult investeeringutega, neid on vaja ka hallata ja üleval pidada. Näiteks ainult Põlva Spordikooli 2020. aasta planeeritud tegevuskulude maht oli 636 320 eurot ja see on iga aastane püsikulu.

2021. aasta plaanid seoses lasketiiru hoonega

Kuna toetusesummaga saab korrastada ja viia tänapäeva nõuetele vastavaks vaid hoone suurima 50 meetri lasketiiru, siis koalitsioon on saavutanud kokkuleppe, et valla tuleva aasta eelarves suurendatakse rahastust 1 388 660 euro võrra ja kokkuvõtvalt suureneb lasketiiru planitav investeering 1 744 000 miljoni euroni. Plaanitud mahus rahastus võimaldab hoone põhimahus kasutusele võtta ja hõlmab ka hoone välise korrastamise.

Martti Rõigas
abivallavanem

 

INVESTEERINGUD spordiobjektidesse 2016-2020

147 960 EUR    Mammaste Tervisespordikeskuse lumetootmissüsteem

  71 844 EUR    Vastse-Kuuste kooli võimla ventilatsiooni projekteerimis-ehitustööd

514 521 EUR    Põlva spordihoone saunade ja soojasõlme rekonstrueerimine

168 420 EUR    Põlva linnastaadioni tehisvalgustus

110 000 EUR    Lootospark uus kunstmuru

961 015 EUR    Põlva linnastaadioni rekonstrueerimistööde teostamine

387 268 EUR    Põlva Sordikeskuse Uus tn 3 fassaadi soojustamine, akende vahetus,
                         lamekatuse soojustamine

245 170 EUR    Põlva Spordikeskus Uus tn 3 rekonstrueerimine

2 606 198 EUR

*Tabelis on välja toodud investeeringud maksumusega üle 50 000 euro


 Põlva Haldusteenistus
tel 5560 1587
rein.kamber@polva.ee

Heakorra- ja haljastustööd,
teede hooldus,
hulkuvad koerad ja kassid.
15.04.21

 

"Põlva - Eesti lõõtsapealinn" logo

Europe Direct Põlvamaa logoPõlvamaa Rohelisem elu logo

27.10.20

 

          Põlva valla üldplaneeringu ideekorje kaardi logo