Põlva Teataja uudised

« Tagasi

Valminud on Taevaskoja küla lähiümbruse riigimetsa kümne aasta kava

RMK on koostanud metsa majandamiskava Taevaskoja küla lähiümbruse metsale. Järgmisel aastal on plaanis teha seal kuivanud ja kahjustunud puudega alal lageraiet ja sanitaarraiet ning küpsete männikute uuendamiseks aegjärkset raiet.

Kuna tegemist on kõrgendatud avaliku huviga alaga, on raieplaanid eelnevalt kohalikega läbi arutatud, nende ettepanekuid kuulatud ning vastavalt sellele ka kava koostatud.

„Kaks väikesepinnalist lageraiet tuleb kõige suurema kahjustusega metsaosades, Taevaskoja-Himmaste tee ning Neitsikoopa tee vahelisel alal," selgitab RMK Põlvamaa metsaülem Tiit Timberg. Metsaülema sõnul tehakse sealne raie tavapärasest erinev – vanad, kõrged, 159-aastased männid jäetakse kasvama, 50–70 puud hektarile, välja raiutakse kuivanud ja kahjustusega kuused, kahjustustega kased ning kuivanud ja lühikese võraga või kahjustunud männid.

„Vanadest mändidest kujundatakse edasikestev kõrgpuistu, mille alla häiludesse istutame mändi," täpsustab Timberg.

Töödega on plaanis alustada tuleva aasta märtsis-aprillis, kui üraskirüüste ulatus on lõplikult selge. Neis metsaosades, kus on piisavalt terveid ja elujõulisi mände, tehakse sanitaarraiet, mille käigus võetakse välja vaid kuivanud ja haiged puud.

Kanariku-Kiidjärve maantee ja Laari metsatee nurgas kasvavas küpses männikus tehakse kahes jaos aegjärkset raiet. Kolmel eraldisel, kvartalil KJ149, on plaanis teha aegjärkne raie kolmes jaos. Mõlemal puhul alustatakse esimeste järkudega tuleval aastal, järgmine raiejärk tehakse, kui noor metsapõlv on kasvama hakanud ja on ka piisavasse kõrgusesse jõudnud.

„Prognoositavalt on see võimalik 8 kuni 10 aasta möödudes," täpsustab metsaülem.

Eri meelt olid kohalikud Kimera orgu viiva teeäärsete kuivanud kuuskede raie osas. RMK kavandanuks sinna sanitaarraiet, kuid otsustati, et kuivanud puud jäävad raiumata.

„Turismikorraldajad soovisid säilitada metsa looduslikku arengut, et seda ürgilmelist metsaosa matkajatele eksponeerida, samas väljendas üle maantee kinnisvara omav kogukonna liige kartust, et kuivanud puud hakkavad kukkuma teele ja piirdeaiale. Taevaskoja metsades orienteeruja viitas samuti kukkuvatele ja ohtlikele puudele. Kaalukeeleks sanitaarraiet mitte teha sai külavanema seisukoht," vahendab Timberg.

Kohalikega on kokku lepitud, et enne raietööde algust, märtsis 2023, tehakse metsas koosolek ja vaadatakse üle puistute seisund.

Taevaskoja metsamajandamise kava saab lugeda RMK kodulehelt.

 

Foto: RMK
Koosolek Taevaskojas septembri alguses, kus kohalikega metsatööde üle arutleti.


24.11.23

 

27.09.23
  Vallavalitsuse kassa asub vallamajas Keldrikaela tee 2, Mammastes ja on avatud
K 9-13 ja N 12-15
 Põlva Haldusteenistus
tel 5560 1587
rein.kamber@polva.ee

Heakorra- ja haljastustööd,
teede hooldus, tänavavalgustus,
hulkuvad koerad ja kassid.

 

"Põlva - Eesti lõõtsapealinn" logo

7.03.22

Põlvamaa Rohelisem elu logo