Euroopa Komisjoni uudised

14.11.19

13.11.2019    Muudatused volinikukandidaatide vastutusvaldkondade nimedes

11.11.2019    ELi põhiõiguste harta 10. aastapäev

08.11.2019    Kaubandus: ELi-Singapuri leping jõustub 21. novembril 2019

08.11.2019    ELi käibemaksusüsteemis on loodud paremad võimalused, et vältida pettusi e-kaubanduses ja aidata väikeettevõtjatel kasvada

08.11.2019    Komisjoni president Jean-Claude Junckeri avaldus 9. novembri 1989. aasta rahumeelse revolutsiooni 30. aastapäeva puhul

07.11.2019    2019. aasta sügisene majandusprognoos: Ees ootab muutlik majanduskeskkond

05.11.2019    Tööstuspoliitika: soovitused Euroopa juhtrolli toetamiseks kuues strateegilises tegevusvaldkonnas

05.11.2019    Erasmus+: 2020. aastal rahastab EL välismaale õppima või praktikale minna soovivaid Euroopa noori üle 3 miljardi euro suuruses summas

10.09.2019    Von der Leyeni komisjon: kõrgemaid sihte seadev liit

31.10.2019    Komisjoni aruanne: 2018. aasta tabasid metsatulekahjud rohkem riike kui kunagi varem

31.10.2019     Võrdse palga päev: Euroopa Komisjoni esimese asepresidendi Frans Timmermansi ja volinike Marianne Thysseni ja Věra Jourová ühisavaldus

30.10.2019     Julgeolekuliit: möödunud aastatel on tehtud märkimisväärseid edusamme ja saavutatud reaalseid tulemusi, kuid jõupingutusi tuleb jätkata

29.10.2019    Väärinfot käsitleva tegevusjuhendi esimese aasta tulemused: veebiplatvormid esitavad enesehindamisaruanded

25.10.2019     Õpetamine ja õppimine digitaalajastul – 450 000 õpilast ja õpetajat kasutavad koolide jaoks loodud ELi vahendit SELFIE

24.10.2019     Loov Euroopa: komisjon koostab uut tegevuskava, et pakkuda Euroopa loomeinimestele võimalusi välismaal töötamiseks

22.10.2019    „Euroopa: südameasi" – president Junckeri kõne Euroopa Parlamendis Junckeri komisjoni ametiaja kokkuvõtte üle toimunud arutelul

22.10.2019    Euroopa Liit võtab 22 uut kohustust puhaste, heas seisundis ja ohutute ookeanide heaks ning võtab kasutusele interaktiivse kaardi „The Ocean Tracker"

22.10.2019    Junckeri kava on tublisti mõjutanud ELi tööhõivet ja majanduskasvu

22.10.2019   Ühinemine Schengeni alaga: Horvaatia liigub Schengeni alaga ühinemise poole

17.10.2019   Euroopa kutseoskuste nädal 2019: ligikaudu 1500 üritust kõikjal ELis kutsehariduse edendamiseks

16.10.2019   Kolmepoolse sotsiaaltippkohtumise ühisavaldus ja põhisõnumid

16.10.2019   Euroopa Tööjõuamet alustab tööd

16.10.2019   Euroopa rände tegevuskava neli aastat hiljem: ebastabiilne olukord nõuab uusi edusamme

14.10.2019    ELi kaubanduslepingud pakuvad üleilmse majandusliku ebakindluse ajal uusi võimalusi

10.10.2019   Olulisemad rikkumisvastased otsused oktoobris

09.10.2019   ELi eelarve aastateks 2021–2027: aeg otsustada

09.10.2019   Liikmesriigid avaldavad aruande 5G-võrkude küberturvalisust käsitleva ELi kooskõlastatud riskihindamise kohta

07.10.2019   Võitlus terrorismi vastu internetis: ELi internetifoorumi raames võeti kohustus järgida ELi-ülest kriisiprotokolli

27.09.2019   Julgeolekuliit: komisjon soovitab alustada Jaapaniga läbirääkimisi broneeringuinfo edastamise üle.

26.09.2019   Euroopa Komisjon avaldab ELi tooteohutuse auhinna võitjad*

25.09.2019   Euroopa innovatsioonipealinn 2019 on Nantes

20.09.2019   Plasti ringlussevõtu liit: üle saja allakirjutanu võtab 2025. aastaks kohustuse kasutada uutes toodetes kümme miljonit tonni ringlussevõetud plasti

19.09.2019   Tolliliit: ELi toll pidas 2018. aastal kinni peaaegu 740 miljoni euro väärtuses võltsitud ja potentsiaalselt ohtlikke kaupu

Toimetaja: ANNELY EESMAA