« Tagasi

Algatati ühinemisjärgse valla üldplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise koostamine

Põlva Vallavolikogu 13.09.2018 otsusega nr 1-3/47 algatati Põlva valla üldplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise koostamine. Üldplaneeringu koostamise eesmärgiks on kogu omavalitsuse territooriumi ruumilise arengu põhimõtete ja suundumuste määramine. Otsusega on võimalik tutvuda tööpäeviti Põlva Vallavalitsuse ehitus- ja planeeringuosakonnas ning siin.

Info:
Tiia Zuppur
Arhitekt
Põlva Vallavalitsus
+372 799 9491
+372  5347 1669
tiia.zuppur@polva.ee