« Tagasi

Kiidjärve külas Ubina katastriüksuse detailplaneeringu avalik väljapanek

Põlva Vallavalitsus teatab, et Kiidjärve külas Ubina katastriüksuse detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 16. oktoobrist – 20. novembrini 2020.
Planeeringuala suurus on 5390 m2 ning planeering on koostatud eesmärgiga selgitada välja elamu ehitamise võimalus Kiidjärve kalda ehituskeeluvööndisse. Planeeringuga ei muudeta katastriüksuse piire, hoonestusala on määratud arvestusega et see oleks olemasolevatest naaberhoonetest vähemalt 40 m kaugusel, ehitusõigus on antud ühe elamu ja väikehoonete püstitamiseks. Detailplaneeringuga tehakse ettepanek muuta Vastse-Kuuste valla üldplaneeringut ning vähendada Kiidjärve järve ehituskeeluvööndit selleks, et rajada Ubina katastriüksusele tee, mis arvestaks sõiduteeservituuti ning ehitada elamu olemasolevate varasema hoonestuslahenduse järgi ehitatud tehnorajatiste lähedusse.
Detailplaneeringu eelnõuga saab tutvuda tööaegadel Kiidjärve raamatukogus ning vallavalitsuse ehitus- ja planeeringuosakonnas Põlvas, Võru tn 1 või igal ajal Põlva valla veebilehel.
Kirjalikke arvamusi detailplaneeringu kohta saab esitada Põlva Vallavalitsusele avaliku väljapaneku ajal aadressil Kesk tn 15, Põlva linn, Põlva vald või e-postiga aadressil info@polva.ee.

Lisainfo:
Tiia Zuppur
arhitekt-planeerija
Põlva Vallavalitsus
799 9491; 5347 1669
tiia.zuppur@polva.ee