« Tagasi

Detailplaneeringu kehtestamine

Põlva Vallavalitsus annab teda, et  16.03.2018 korraldusega nr 2-3/230 kehtestati Põlva vallas Taevaskoja külas asuva Neitsikoopa tee 8 katastriüksuse detailplaneering.

Neitsikoopa tee 8 katastriüksuse suurus on 5048 m2, olemasolev sihtotstarve 100% maatulundusmaa. Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on soov muuta maa sihtotstarve elamumaaks ja ehitada krundile elumaja, kuni 2 abihoonet ning piirdeaed kogu katastriüksuse ulatuses. Detailplaneering on kooskõlas kehtiva üldplaneeringuga.

Digitaalselt on detailplaneeringu materjalid leitavad: https://service.eomap.ee/põlvavald_uus/#/planeeringud/planeeringud/621000090

Lisainfo:
Priit Paalo
arhitekt
Põlva Vallavalitsus
799 9491 
5347 1669
priit.paalo@polva.ee