« Tagasi

Enim toetusraha erametsade uuendamiseks

Metsaistutus Vardi Erametsaseltsi talgupäevalPaika on saanud tänavuste esimeste metsandustoetuste voorude eelarved ja tähtajad.

Läbi Erametsakeskuse toetab riik erametsade uuendamist, vanade kuivenduskraavide hooldamist, metsamajandamiskava tegemiseks vajalike inventeerimisandmete koostamist, pärandkultuuri eksponeerimist ja säilitamist ning metsaühistute tegevust. Aprillis kinnitas Erametsakeskuse nõukogu siseriiklike metsandustoetuste esimeste voorude eelarved, enim makstakse toetusi erametsade uuendamiseks.

Metsaistutus Vardi Erametsaseltsi talgupäeval.

„Nii Erametsakeskuses kui Keskkonnaametis näeme igal aastal, et metsaomanike huvi oma metsi uuendada ja jätkusuutlikult majandada on kasvanud," rääkis Erametsakeskuse nõukogu esimees ja Keskkonnaameti peadirektor Andres Onemar. „Eelkõige väikemetsaomanike motiveerimiseks istutustööd kohe ette võtta, planeerisime enim toetusraha just metsauuendusse," selgitas ta.

Metsaomanikke koondavad metsaühistud saavad Erametsakeskusest toetust küsida oma liikmete metsades metsakasvatustööde organiseerimiseks, metsaomanike nõustamise korraldamiseks ja kooliõpilastele suunatud koolimetsa projektide läbiviimiseks. Metsaühistuid hakatakse toetama ka oma liikmete metsade sertifitseerimise eest.

Andres Onemari sõnul on rahvusvaheliselt tunnustatud sertifitseerimissüsteemiga liitumine tunnistus jätkusuutlikust metsamajandamisest, mis hoiab metsaomanikku säästva metsanduse teel ja annab ka paremad võimalused puidu turustamisel. „Toetus on riigi panus keskkonda hoidva erametsanduse edendamisse," ütles Onemar praegu veel väljatöötamisel olevat toetusmeedet kommenteerides.

Kinnitatud siseriiklike metsandustoetuste eelarved ja tähtajad:

Toetusmeede

Eelarve

Taotlemise tähtpäev

Pärandkultuuri toetus

15 000 eurot

2. juuli 2018

Metsa uuendamise toetus I voor

750 000 eurot

10. juuli 2018

Metsaühistu toetus + metsade sertifitseerimine

500 000 + 200 000 eurot

1. august 2018

Metsamaaparandustööde toetus

200 000 eurot

3. september 2018

Veel on kinnitamata detsembris toimuvate metsa uuendamise ja metsa inventeerimise toetuse eelarved ja tähtpäevad, mis kuulutatakse välja suve keskpaigas.

Lisaks siseriiklikele meetmetele toetatakse maaelu arengukava vahenditest noore metsa hooldamist ja ulukikahjustuste ennetamist. Metsahoolduse toetust saab küsida e-PRIAS 28. maist 8. juunini.

Metsandustoetuste taotlemise tingimuste kohta saab lisainfot erametsaportaalist www.eramets.ee ja metsaühistust.

Lisainfo: Jaanus Aun, SA Erametsakeskus juhatuse liige (jaanus.aun@eramets.ee, tel 516 2282).

Teate edastas:
Kertu Kekk, SA Erametsakeskus kommunikatsioonijuht
kertu.kekk@eramets.ee, tel 5596 7682
www.eramets.ee