« Tagasi

Esitada saab kodanikupäeva aumärgi kandidaate

Siseministeerium tunnustab alates 1998. aastast kodanikupäeva aumärgiga tegutsejahingega hoolivaid inimesi, kes panustavad meie ühiskonda. Nad on kogukonnale oluliste tegemiste eestvedajad või pühendunud vabatahtlikud; edendavad kodanikukasvatust ja -hoolivust.

Kandidaate saab esitada igaüks ministeeriumi kodulehe kaudu. Soovi korral võib ettepaneku saata paberkandjal aadressile Pikk 61, 15065 Tallinn. Kandidaatide esitamise tähtaeg on 27. oktoober 2020.

Ettepaneku tegemisel tuleb kirjeldada kandidaadi panust kohalikul või ühiskondlikul tasandil. Kõik ettepanekud vaatab läbi Siseministeeriumi juurde loodud komisjon, kuhu kuuluvad ka vabaühenduste esindajad ja varasem kodanikupäeva aumärgi laureaat. Et komisjon saaks teha kaalutletud otsuse, on oluline lisada oma ettepanekule põhjalik põhjendus.

Kodanikupäeva aumärgi pälvivad tänavu 15 laureaati. Aumärgi pälvinud inimesed on koos ettepaneku esitajatega oodatud pidulikule kodanikupäeva tänutseremooniale, mis toimub 24. novembril Tallinnas.