« Tagasi

Hanketeade

Põlva Vallavalitsus korraldab Põlva Vallavalitsuse 1. veebruari 2019 määruse nr 2 „Hankekord" alusel alla lihthanke piirmäära jääva menetlusega riigihanke „Detailplaneeringu koostamine" ning teeb ettepaneku esitada hinnapakkumus.

Pakkumus tuleb esitada e-posti teel aadressile mihkel.kala@polva.ee.

Pakkumuse esitamise tähtaeg on 18.05.2020.

Dokumendid:

  1. Pakkumuse esitamise ettepanek ja maksumuse vorm (RTF, 176 kB)
  2. Lisa 1 – detailplaneering koostamise leping (PDF, 172 kB)
  3. Lisa 2 – Põlva Vallavalitsuse 06.05.2020. a korraldus nr  2-3/207 "Põlva linnas perspektiivse Kaasiku tn 9 maaüksuse detailplaneeringu koostamise algatamine" koos planeeringuala asendiplaaniga (PDF, 847 kB)
  4. Lisa 3 – Planeeringu lähteseisukohtade projekt (PDF, 157 kB)

 

Täpsem teave detailplaneeringu kohta.