« Tagasi

Järgmise Veneetsia arhitektuuribiennaali eelnäitus avaneb korraga kaheksas Eesti linnas

Rahvusvahelisel linnade päeval, 31. oktoobril, avaneb korraga Eesti väikelinnades näitus "Plats! Väärikas kahanemine. Kaheksa linna". Algselt selle aasta kevadel toimuma pidanud Veneetsia arhitektuuribiennaalil Eestit esindav näitus jõuab rahvusvahelise publikuni kevadel 2021. Eesti kodupublikule avatakse näitus kohandatud kujul.  

„Plats! Väärikas kahanemine. Kaheksa linna"  keskendub kahanevate linnade elukeskkonna kvaliteedi parandamisele avatakse üheaegselt Tõrvas, Põlvas, Valgas, Raplas, Võrus, Kuressaares, Elvas ja Rakveres. Kõikide nende linnade linnaväljakud on valminud viimastel aastatel "Eesti Vabariik 100" arhitektuuriprogrammi "Hea avalik ruum" raames. Näituse autorid on Jiri Tintera, Kalle Vellevoog, Garri Raagmaa, Martin Pedanik ja Paulina Pähn. 

"Näituse korraldamine üheaegselt kaheksas linnas on tähelepanu juhtimine väikelinnade kahanemisest tingitud probleemidele. Senine riiklik regionaalpoliitika pole kahjuks suutnud lõhet ääremaade ja keskuste vahel vähendada, mistõttu vajavad väikelinnad lähiaastatel riigi erilist tähelepanu ja toetust. Avaliku ruumi kaasajastamine ja kvaliteetsemaks muutmine on just üks koht, kus riik saab investeeringute kaudu kutsuda esile reaalseid muutusi linnade arengus. Loodame, et kaheksa linna hea eeskuju kannustab ka teisi linnu Hea Avalik Ruum jätkuprogrammiga liituma ja riik leiab vahendeid selle programmi jätkamiseks järgnevatel aastatel, "ütleb arhitekt ja näituse üks autoritest Kalle Vellevoog. 

Näituse autorite sõnul on rahvastiku kahanemise põhjused globaalsed, kuid tagajärjed lokaalsed. Üks viis, kuidas selle nähtusega võidelda, on keskenduda elukvaliteedi parandamisele ning kohatunnetuse ning -identiteedi tugevdamisele. Kvaliteetsel linnaruumil on selles võitluses väga oluline roll ning selle heaks saavad linnad ja arhitektid väga palju ära teha. Kaheksa näitust aitavad teadvustada arhitekti võimalusi - ent ka vastutust -  elukeskkonna kvaliteedi eest seismisel ja selle tõstmisel.

Üleilmne linnastumine ei tule kellelegi üllatusena uudis. Prognoositakse, et 2050. aastaks elab 68% maakera rahvastikust linnades. Maal ja väikelinnades jäävad majad tühjaks, aiad kasvavad võssa, kaovad töökohad. Väikelinnade kahanemisega ja selle protsessi tagasipööramiseks võimaluste otsimisega tegeleb suurem osa maailmast. Üks võimalus, kuidas sellega toime tulla, on kahtlemata linnaruumi kvaliteedi parandamine ning väikelinnadesse keskkonna loomine, mille üle lisaks arhitektidele ka elanikel on põhjust uhkust tunda.

"Linnade oskuslik, kodanikke kaasav ja arvestav planeerimine mõjutab vahetult ja oluliselt inimeste elukvaliteeti. Eestis nagu mujal maailmas toimub suurlinnastumine, meil jätkuvalt ka valglinnastumine. Inimeste jaoks, kes loovad linnaruumi, on kõige suuremaks väljakutseks kohalike tagasitoomine kesklinna. Selleks püütakse muuta kesklinn kohaks, mis arvestaks kõigi elanike ja nende vajadustega ning senisest rohkem ka eakate inimestega," märkis Eesti Arhitektide Liidu president Andro Mänd.

Näitus vaatleb, kuidas kasutada linnasüdamete elavdamise võtteid rahvastiku kahanemisega kohanemisel. 

Näitused toimuvad väikelinnades väga erinevates kohtades - mõnedes linnades avatakse näitus linnaväljaku enda väligaleriis, teistes kohtads näeb näitust mõnes galeriis või väljakuäärses hoones.  Sisult ühesugused näitused tutvustavad läbi linnaelanike endi kui ka professionaalsete fotograafide tehtud fotode kolmel ruumiskaalal: riik, linn ja linnasüda. 

Täpsema info iga linna näituse asukoha ja lahtiolekuaegade kohta leiab leheküljelt  www.eestiarhitektuur.ee.

Korraldaja: Eesti Arhitektuurikeskus 

Toetajad ja koostööpartnerid: Eesti Kultuuriministeerium, Eesti Kultuurkapital, Rahandusministeerium, Eesti Arhitektide Liit, Rakvere Linnavalitsus, Rapla Vallavalitsus, Võru Linnavalitsus, Valga Vallavalitsus, Elva Vallavalitsus, Põlva Vallavalitsus, Saaremaa Vallavalitsus, Tõrva Vallavalitsus

Lisainfo: 
Maria Kristiin Peterson
Produtsent
Tel: +372 52 31121
E-post: maria@arhitektuurikeskus.ee