« Tagasi

Kagu-Eesti spetsialistide eluasemete toetused

Põlva vald toetab Kagu-Eesti spetsialistide eluasemete toetusmeetme esimesest voorust üheksat spetsialisti. Tänaseks on enamus Kagu-Eesti omavalitsusi esimesed taotlusvoorud läbi viinud ning on selgunud, et põlvakad olid kõige aktiivsemad taotluste esitajad.

Esimene taotlusvoor oli avatud 15. juuni – 30. juuli ning sinna esitati 18 taotlust kogusummas 149 769 eurot. Eelarvelisi vahendeid vooru läbiviimiseks on 73 798 eurot.

Valdavalt esitati taotlused spetsialisti eluasemega seotud ehitustöödeks, kaks taotlust esitati eluruumi ostuks. Enamike taotlejate tööandja on keskmise suurusega või suurettevõte, mis asub Põlva vallas. Taotlused esitasid ka spetsialistid, kes käivad tööl naabermaakonnas või kelle tööandja on väike- või mikroettevõte.

Toetuse abil kavandatakse eluruumiga seotud erinevaid ehitustöid. Spetsialistid küsivad toetust katusevahetuseks, elamu soojustamiseks, küttesüsteemi ümberehitamiseks, elamu teise korruse väljaehitamiseks, tualettruumi väljaehitamiseks ja muudki veel.

Tähtaegselt esitatud taotlustest ei võetud hindamisele kolme taotlust, mis ei vastanud  Põlva valla Kagu-Eesti spetsialistide eluasemete toetuse andmise tingimustele. Ühte taotlust ei esitatud peale täiendamisele saatmist tagasi.

Nõuetele vastavaid taotlusi hindas 5-liikmeline komisjon, kes lähtus kehtestatud hindamispõhimõtetest ning valla kodulehel avalikustatud hindamisjuhendist. Vallavalitsus otsustas toetada hindamiskomisjoni ettepaneku alusel pingereas esimest üheksat spetsialisti kogusummaga 73 791 eurot. Eelarveliste vahendite lõppemisest tingituna jäid toetuseta 5 spetsialisti. Toetuse saajatega sõlmib vald toetuse kasutamise lepingud ning toetusesaajate nimed avalikustatakse valla kodulehel.

Eelinfona Riigi Tugiteenuste Keskuselt on teada, et järgmise toetusvooru rahaline maht on samas suurusjärgus esimese vooruga ning kavandatakse, et omavalitsused viiksid toetusvoorud läbi aasta alguses. Täpsem info selgub peagi, info Põlva valla Kagu-Eesti spetsialistide eluasemete teise toetusvooru avamisest ning taotluste esitamise tähtaegadest avaldatakse valla kodulehel ja Põlva Teatajas

Lisainfo:
Kaire Kalk
arenduse peaspetsialist
Põlva Vallavalitsus
799 9344, 5301 4448
Kaire.Kalk@polva.ee