« Tagasi

Kodutoetus lasterikastele peredele

KredEx alustab 12. aprillil 3- ja enamalapselistele peredele mõeldud kodutoetuse taotluste vastuvõtmist. Taotlusi saab esitada 31. maini.

Võimalus oma elamistingimusi parandada on peredel, kus kasvab vähemalt kolm kuni 19-aastast last ning kelle sissetulek ühe leibkonna liikme kohta oli 2020. aastal kuni 355 eurot kuus.

Pered saavad toetuse abil omale kodu osta või ehitada, s.h püstitada, laiendada, ümber ehitada, renoveerida, muuta, rajada ja asendada ehitise kütte-, elektri-, gaasi-, vee- ja kanalisatsioonisüsteemi.

Suurim toetussumma on 10 000 eurot. Kolme- ja neljalapselised pered, kellele on varem ühe korra kodutoetust eraldatud, saavad teistkordselt taotleda veel 5000 eurot. Viie- ja enamalapselised pered, kellele on varem korra kodutoetust eraldatud, saavad teisel korral taotleda 10 000 eurot.

Lisainfot tingimuste ja taotlemise kohta saab KredExi kodulehelt www.kredex.ee/kodutoetus.