« Tagasi

Konkurss Ahja kooli direktori ametikoha täitmiseks

Põlva Vallavalitsus otsib avaliku konkursiga direktorit Friedebert Tuglase nimelisele Ahja Koolile.

Ahja Kooli direktori peamised ülesanded on kindlustada haridusasutuse tulemuslik töö, juhtida õppe- ja kasvatustegevust koostöös pedagoogide, hoolekogu ning Põlva Vallavalitsuse haridus- ja kultuuriosakonnaga ning korraldada haridusasutuses vaimselt, sotsiaalselt ja füüsiliselt turvalise õpi- ja töökeskkonna loomine koostöös huvigruppidega.

Konkursil kandideerimiseks peavad isikul olema täidetud haridus- ja teadusministri 29.08.2013 määrusega nr 30 „Direktori, õppealajuhataja, õpetajate ja tugispetsialistide kvalifikatsiooninõuded" sätestatud õppeasutuse juhtide kvalifikatsiooninõuded:
1) magistrikraad või sellele vastav kvalifikatsioon;
2) juhtimiskompetentsid organisatsiooni arengu juhtimise, õpikeskkonna kujundamise, personalijuhtimise, ressursside juhtimise ja enesejuhtimise valdkonnas.

Edukas kandidaat on:

 1. vastutustundlik, korrektne ja täpne
 2. väga heade koostöö- ja suhtlemisoskustega
 3. loov ja initsiatiivikas
 4. õpi- ja otsustusvõimeline
 5. valdab heal tasemel vähemalt ühte võõrkeelt

Sul on võimalus olla:

 1. Ahja Kooli arengu suunaja ja eduloo tutvustaja
 2. motiveeritud ja kogemustega töötajate usaldusväärne eestvedaja ning inspireerija
 3. kaasaegse õpi- ja töökeskkonna arendaja ja looja
 4. aktiivne ja tunnustatud koostööpartner Põlva valla haridus-, noorsootöö ja kultuuriasutustele
 5. koolijuht mõisakompleksis asuvas koolimajas 25 km kaugusel Põlvast ja 35 km kaugusel Tartust

Konkursil osalemiseks tuleb kandidaadil esitada:

 1. avaldus, mis sisaldab kirjeldust kandidaadi motivatsiooni kohta ametikohale asumiseks;
 2. elulookirjeldus;
 3. kvalifikatsiooninõuete täitmist tõendavate dokumentide koopiad;
 4. essee (kuni 3600 tähemärki), kus kandidaat kirjeldab oma saavutusi juhina.

Dokumendid palume saata hiljemalt 17.05.2021 digitaalselt allkirjastatuna elektronposti aadressile info@polva.ee

Kuulutus on avaldatud ka Töötukasse lehel.

 

Täiendav info:

Aigi Tiks
Põlva Vallavalitsus
haridus- ja kultuuriosakonna juhataja
aigi.tiks@polva.ee
799 9490