« Tagasi

Konkurss Tilsi Põhikooli direktori ametikoha täitmiseks

Põlva Vallavalitsus otsib avaliku konkursi käigus direktorit Tilsi Põhikoolile.
Tasakaalukas, rõõmsameelne ja innovatiivne meeskonnajuhtija, kes toetab nii õpilaste kui õpetajate ettevõtlikkust ja initsiatiivi, Sind ootab Tilsi koolipere.

Tilsi Põhikooli direktori peamised ülesanded on kindlustada haridusasutuse tulemuslik töö, juhtida õppe- ja kasvatustegevust koostöös pedagoogide, hoolekogu ning Põlva Vallavalitsuse haridus- ja kultuuriosakonnaga ning korraldada haridusasutuses vaimselt, sotsiaalselt ja füüsiliselt turvalise õpi- ja töökeskkonna loomine koostöös huvigruppidega.

Avalikul konkursil valituks osutunud isikuga sõlmitakse tähtajatu tööleping Tilsi Põhikooli direktori ametikoha täitmiseks orienteeruva tööleasumise ajaga 17. august 2020. a.

Konkursil kandideerimiseks peavad isikul olema täidetud haridus- ja teadusministri 29.08.2013 määrusega nr 30 „Direktori, õppealajuhataja, õpetajate ja tugispetsialistide kvalifikatsiooninõuded" sätestatud õppeasutuse juhtide kvalifikatsiooninõuded:

 1. magistrikraad või sellele vastav kvalifikatsioon;
 2. pedagoogilised kompetentsid;
 3. juhtimiskompetentsid organisatsiooni arengu juhtimise, õpikeskkonna kujundamise, personalijuhtimise, ressursside juhtimise ja enesejuhtimise valdkonnas.

 

Edukas kandidaat on:

 1. vastutustundlik, korrektne ja täpne;
 2. väga heade koostöö- ja suhtlemisoskustega;
 3. loov ja initsiatiivikas;
 4. õpi- ja otsustusvõimeline;
 5. valdab heal tasemel vähemalt ühte võõrkeelt.

 

Pakume: 

 1. töökohta ilusas avaras koolimajas 15 km kaugusel Põlvast ja Võrust;
 2. võimalust arendada ja toetada väikese maakooli õpikeskkonda;
 3. aktiivset, energilist, ettevõtlikku ja kokkuhoidvat meeskonda;
 4. võimalust osaleda asutuse ja valla hariduselu arendamises;
 5. arengu- ja täiendkoolituse võimalusi.

 

Konkursil osalemiseks tuleb kandidaadil esitada:

 1. avaldus, mis sisaldab kirjeldust kandidaadi motivatsiooni kohta ametikohale asumiseks;
 2. elulookirjeldus;
 3. kvalifikatsiooninõuete täitmist tõendavate dokumentide koopiad;
 4. essee (kuni 3600 tähemärki), kus kandidaat kirjeldab oma saavutusi juhina.

 

Dokumendid palume saata hiljemalt 01.06.2020 digitaalselt allkirjastatuna elektronposti aadressile info@polva.ee

 

Täiendav info:
Aigi Tiks
Põlva Vallavalitsus
haridus- ja kultuuriosakonna juhataja
aigi.tiks@polva.ee
799 9490