« Tagasi

Konkursid Tilsi Põhikooli ja Tilsi Lasteaia Muumioru direktori ametikohtadele

Põlva Vallavalitsus otsib avaliku konkursi käigus direktorit Tilsi Lasteaiale Muumioru ja Tilsi Põhikoolile.

Tasakaalukas, rõõmsameelne ja innovatiivne meeskonnajuhtija, kes toetab laste ja õpilaste ning õpetajate ettevõtlikkust ja initsiatiivi, Sind ootab Tilsi lasteaiapere või Tilsi koolikogukond.

Direktori peamised ülesanded on kindlustada haridusasutuse tulemuslik töö, juhtida õppe- ja kasvatustegevust koostöös pedagoogide, hoolekogu ning Põlva Vallavalitsuse haridus- ja kultuuriosakonnaga ning korraldada haridusasutuses vaimselt, sotsiaalselt ja füüsiliselt turvalise õpi- ja kasvukeskkonna ning töökeskkonna loomine koostöös huvigruppidega.

Edukas kandidaat on:
1. vastutustundlik, korrektne ja täpne
2. väga heade koostöö- ja suhtlemisoskustega
3. loov ja initsiatiivikas
4. õpi- ja otsustusvõimeline
5. valdab heal tasemel vähemalt ühte võõrkeelt

Sul on võimalus olla:
1. lasteaia või kooli arengu suunaja ja eduloo tutvustaja
2. motiveeritud ja kogemustega töötajate usaldusväärne eestvedaja ning inspireerija
3. kaasaegse õpi- ja kasvukeskkonna ning töökeskkonna arendaja ja looja
4. osaline haridusasutuse ja valla hariduselu arendamises

Konkursil osalemiseks tuleb kandidaadil esitada:
1) avaldus, mis sisaldab kirjeldust kandidaadi motivatsiooni kohta ametikohale asumiseks;
2) elulookirjeldus;
3) kvalifikatsiooninõuete täitmist tõendavate dokumentide koopiad;
4) essee (kuni 3600 tähemärki), kus kandidaat kirjeldab oma saavutusi juhina.

Dokumendid (märksõnaga Tilsi Põhikooli direktori konkurss või Tilsi Lasteaed Muumioru direktori konkurss) palume saata hiljemalt 10.06.2021 digitaalselt allkirjastatuna elektronposti aadressile info@polva.ee

Täiendav info:
Aigi Tiks
Põlva Vallavalitsus
haridus- ja kultuuriosakonna juhataja
aigi.tiks@polva.ee
799 9490