« Tagasi

Avatud menetluse algatamine Mammaste külas Köstrimäe tee 6 projekteerimistingimuste andmiseks

Põlva Vallavalitsus annab teada, et 13.05.2020 korraldusega nr 2-3/214 on algatatud projekteerimistingimuste andmiseks avatud menetlus. Projekteerimistingimuste taotluse alusel soovitakse Mammaste külas Köstrimäe tee 6 krundile püstitada ühekordne viilkatusega üksikelamu ehitisealuse pinnaga ca 200 m2.

Projekteerimistingimuste eelnõu lisaga on võimalik tutvuda kuni 05.06.2020 Põlva valla veebilehel. Kirjalikke ettepanekuid või vastuväiteid projekteerimistingimuste eelnõu kohta saab esitada kuni 05.06.2020 Põlva Vallavalitsusele e-postile info@polva.ee või kirjaga aadressile Kesk tn 15, Põlva linn 63308.

  1. Projekteerimistingimuste andmiseks avatud menetluse algatamine (korraldus);
  2. Projekteerimistingimuste taotlus koos asendiplaaniga;
  3. Projekteerimistingimuste eelnõu lisa.