« Tagasi

Õppetegevuse korraldus Põlva valla koolides 14.-22. detsembrini

Põlva koolijuhtide ja vallavalitsuse ühisel otsusel lähevad kõik koolid ja huvikoolid alates 14. detsembrist kuni koolivaheaja alguseni distantsõppele. Kontaktõppe vormis jätkab Põlva Roosi Kool. Teistes koolides korraldatakse vajadusel kontaktõpet individuaalselt. Täpsem info iga kooli õppetegevuste korralduse kohta perioodil 14.-22. detsember edastatakse koolijuhi poolt.
 
Palume vanematel igapäevaselt jälgida kooli poolt edastatavat infot e-keskkonnas (Stuudium või eKool) ja küsimustega pöörduda lapse klassijuhataja poole.
 
Põlva valla lasteaiad on kõik avatud. Palume vanematel igapäevaselt järgida lasteaia poolt seatud ennetusmeetmeid.
 
Alates 14. detsembrist on kehtestatud täiendavad piirangud huviharidusele ja huvitegevusele nii noortele kui ka täiskasvanutele. Lubatud on individuaaltegevus, -õpe ja -sport ning distantsilt juhendatud tegevused. Lubatud on tegevused väljas kuni 10liikmelises grupis.
 
Põlva valla huvikoolid – kunstikool, muusikakool, spordikool - korraldavad vastavalt võimalustele individuaalsed kontakttunnid ning turvalises olukorras välitingimustes grupitunnid.
Täpsem info iga huvikooli õppetegevuste korralduse kohta perioodil 14.-22. detsember edastatakse kooli direktori poolt. Palume vanematel jälgida huvikoolide infokanaleid ja küsimustega pöörduda lapse õpetaja või treeneri poole.
 
Abivallavanem Janika Usin: "Põlva valla koolid ja huvikoolid reageerisid olukorrale kiiresti, juba on läbimõeldud edasised tegevused ning ühine otsus oli minna distantsõppele. Meie kõigi huvi on, et viiruse levik saaks peatatud."
 
Foto: Põlva Kool