« Tagasi

Põlva linnas Lao tänav 5 ja 15 kinnistute detailplaneeringu osaline kehtetuks tunnistamine

Põlva Vallavolikogu 25.03.2021 otsusega nr 1-3/8 tunnistati osaliselt kehtetuks  Põlva linnas Lao tänav 5 ja 15 kinnistute detailplaneeringu positsiooni 3 (Vabriku tn 40, katastritunnus 62101:001:0028) krundipiirid. Vabriku tn 40 katastriüksusel planeeringuga kehtestatud krundipiiride kehtetuks tunnistamine ei too kaasa planeeringu põhilahenduse muutmist ega takista planeeringu terviklahenduse elluviimist.